YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

YIT Oyj Pörssitiedote 5.6.2018 klo 16.50

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron ja 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

YIT Oyj laskee liikkeeseen 100 ja 150 miljoonan euron vakuudettomat joukkovelkakirjalainat. 100 miljoonan euron velkakirjat erääntyvät 11.6.2021, niiden kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,150 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain ja emissiokurssi on 100 prosenttia. 150 miljoonan euron velkakirjat erääntyvät 11.6.2023, niiden kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,250 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain ja emissiokurssi on 100 prosenttia. Velkakirjat ovat lunastettavissa ennen erääntymispäivää.

”YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018, ja integraatioon liittyen haluamme optimoida velkasalkkuamme. Haemme lisäksi näiden kahden uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskulla aiempien velkakirjojen takaisinmaksua, velkasalkun keskimääräisen maturiteetin pidennystä sekä velkasalkun proaktiivista ja tehokasta hallintaa,” YIT:n talousjohtaja Ilkka Salonen sanoo.

YIT hakee velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön. Velkakirjoista saatavat varat käytetään ensisijaisesti yhtiön olemassa olevien vuonna 2020 erääntyvän 100 miljoonan euron 6,250 prosentin joukkovelkakirjalainan ja vuonna 2021 erääntyvän 50 miljoonan euron 5,500 prosentin joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun ja uudelleenrahoittamiseen. YIT tulee ostamaan nämä joukkovelkakirjalainat 25.5.2018 julkistettujen takaisinostotarjouksen ja vapaaehtoisen lunastamisen mukaisesti. Lisäksi varoja käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Yhtiö pidentää järjestelyllä myös velkojensa keskimääräistä maturiteettijakaumaa.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.