YIT julkistaa 2021 ja 2023 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

YIT Oyj    Pörssitiedote    25.3.2021 klo 10.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TAI HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT julkistaa 2021 ja 2023 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

YIT Oyj julkistaa tänään alustavat tulokset kaikille 11.6.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 3,150 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000330824) (”2021 Velkakirjat”) ja 11.6.2023 erääntyvien 150 miljoonan euron 4,250 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000330832) (”2023 Velkakirjat”, ja yhdessä 2021 Velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä takaisinostotarjoukseen. Takaisinostotarjouksen mukaan Velkakirjojen haltijat voivat myydä Velkakirjansa yhtiölle käteistä vastaan 16.3.2021 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Tarjousaika päättyi 24.3.2021 klo 16.00 Suomen aikaa (EET). Takaisinostotarjouksen päätöshetkellä Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2021 Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 96,53 miljoonaa euroa ja 2023 Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 104,84 miljoonaa euroa.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti yhtiö on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen takaisin ostettavaksi hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä. Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja yhtiön välisen liikkeeseenlaskusopimuksen toteuttaminen. Mikäli yhtiö päättää hyväksyä takaisinostotarjouksessa tarjotut Velkakirjat ostettavakseen, tarjousilmoitukset odotetaan alustavasti hyväksyttävän täysimääräisenä. Yhtiö aikoo tiedottaa mahdollisimman pian takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista sekä Uusien Velkakirjojen hinnoitteluehdon täyttymisestä, mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2021.

OP Yrityspankki Oyj toimii takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta on saatavilla takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:
OP Yrityspankki Oyj, +358 50 599 1281, liabilitymanagement@op.fi

Tarjouksentekijän asiamies:
OP Yrityspankki Oyj

Lisätietoja antavat:
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 564 0920, karo.nukarinen@yit.fi   
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa, eikä Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuten kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin tai Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.