YIT antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018

YIT OYJ Pörssitiedote 27.6.2018 klo 17.45

YIT:n hallitus on päättänyt antaa numeerisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018 koskien sekä konsernin pro forma -liikevaihdon että oikaistun pro forma -liikevoiton kehitystä.

Ohjeistus vuodelle 2018 (IFRS)

Konsernin pro forma -liikevaihdon vuonna 2018 arvioidaan laskevan -2% -6% verrattuna pro forma 2017 -liikevaihtoon (pro forma 2017: 3 862,5 milj. euroa).

Vuonna 2018 oikaistun pro forma -liikevoiton[1] arvioidaan olevan 130160 miljoonaa euroa (pro forma 2017: 138,9 milj. euroa). 

Toisella vuosineljänneksellä oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan alhainen vähäisten asuntojen valmistumisten sekä päällystyksen ja infraprojektien volyymien ylösajovaiheen vuoksi. Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden hyvällä tasolla erityisesti päällystyskauden ansiosta. YIT on alkuvuonna allekirjoittanut useita merkittäviä, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ja liikevoittoarvio sisältää joidenkin toimitilakohteiden myynnin viimeisellä neljänneksellä Helsingin alueella. Viimeisen neljänneksen oikaistun pro forma -liikevoiton odotetaan olevan selvästi viime vuotta parempi.

Yhtiö antaa maantieteellisiä markkinanäkymiä puolivuosikatsauksessaan.

Arvio rakenteilla olevan asuntokannan valmistumisesta

kpl Q1/2018 toteutunut Q2/2018, arvio Q3/2018, arvio Q4/2018, arvio Q1/2019, arvio Myöhemmin
Suomi 972 916 1 519 1 106 315 2 284
CEE 162 448 0200 200400 0200 1 823
Venäjä 233 0 500800 1 7002 100 600900 1 886
Yhteensä 1 367 1 364 2 0192 519 3 0063 606 9151 415 5 993
Rakenteilla oleva asuntokanta, 31.3.2018: 14 097

Suomessa asuntojen keskihinta on noin 200 000 euroa ja CEE-maissa noin 120 000 euroa. Venäjällä keskihinta on noin 45 000 euroa. CEE-maissa ja Venäjällä valmistumishetken ratkaisee viranomaisten myöntämä käyttöönottolupa. Käyttöönottoluvan myöntämisajankohta saattaa poiketa rakennuksen teknisestä valmistumisesta, eikä yhtiö pysty kaikilta osin vaikuttamaan raportoitavaan valmistumisajankohtaan.

IFRS-laadintaperiaatteen mukaisesti kuluttaja-asuntokohteiden tuloutus tehdään kohteen valmistuessa. Näin ollen konserniraportoinnin mukaisessa tuloksessa voi olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä hankkeiden valmistumisajankohtien mukaan. Asuminen Suomi ja CEE- sekä Asuminen Venäjä -segmenteistä raportoidaan liikevaihto ja oikaistu liikevoitto myös osatuloutusperiaatteella (POC) IFRS-raportoinnin lisäksi. Osatuloutusperiaatteen mukaan tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella. Aikaisempina vuosina osatuloutusperiaatteen (POC) mukaisesti YIT-konsernin raportoitu liikevoitto on ollut noin 1520 miljoonaa euroa IFRS:n mukaisesti raportoitua liikevoittoa korkeampi johtuen erilaisesta korkojen aktivointiperiaatteesta ja tuloutuksen ajallisesta erosta.

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen torstaina 26.7.2018.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi   

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 


[1] Oikaistu liikevoitto ei sisällä merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalennuksia tai muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. YIT raportoi IFRS-periaatteen mukaisesti.