Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee toimintamallinsa terävöittämistä ja tehostaa toimintaansa

YIT Oyj Sisäpiiritieto 10.2.2023 klo 08.45

Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee toimintamallinsa terävöittämistä ja tehostaa toimintaansa

YIT käynnistää muutosohjelman yrityksen suoritus- ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja toimintamallia sekä lisätä ketteryyttä ja asiakaskeskeisyyttä.   

Ohjelman avulla YIT tehostaa toimintaansa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 miljoonan euron vuosittaiset, inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Yli puolet suunnitelluista vuosittaisista kustannussäästöistä on tarkoitus saavuttaa jo vuoden 2023 aikana. Ohjelman mukaiset hyödyt tulevat pääomamarkkinapäivillä marraskuussa 2021 esiteltyjen säästöjen lisäksi. Tuolloin tavoitteena oli saavuttaa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettiin yli 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

”Tavoitteenamme on vahvistaa YIT:tä ja merkittävästi yksinkertaistaa tapaa, jolla johdamme liiketoimintaamme. Suunnitellun organisaatiorakenteen ja toimintamallin myötä saisimme lisää tarvittavaa selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta”, sanoi Heikki Vuorenmaa, YIT Oyj:n toimitusjohtaja.  

Suunniteltu uusi organisaatio koostuisi kolmesta ketterästä ja asiakaskeskeisestä liiketoimintasegmentistä: Asuminen, Toimitilat ja Infra. Nykyisen Kiinteistökehitys-segmentin toiminnot jaettaisiin kolmeen muuhun segmenttiin ja konsernitoimintoihin. Lisäksi YIT suunnittelee muuttavansa yhtiörakennettaan yhtiöittämällä liiketoimintasegmentit erillisiin osakeyhtiöihin joustavuuden, johtamisvastuun ja selkeyden lisäämiseksi.

Organisaatiorakenteen yksinkertaistamisen lisäksi YIT etsii säästöjä eri tavoin, kuten vähentämällä tietohallintoon ja toimitiloihin liittyviä kustannuksia sekä tehostamalla hankintaa, projektinhallintaa ja tuottavuutta.

Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan 50–70 miljoonaa euroa ja ne kirjataan oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. YIT kertoo ohjelman etenemisestä tulosraportoinnin yhteydessä.

Muutosneuvottelut käynnistyvät

YIT käynnistää muutosneuvottelut Suomessa osana ohjelmaa. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia Suomen toiminnoissa. Näiden muutosneuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat vähennykset eivät kohdistu työmailla tuotantotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin eikä työntekijöihin. Muutosohjelman myötä arvioidaan syntyvän myös uusia rooleja ja tehtäviä. Suunnitellut muutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään arviolta 150 työpaikan vähentymiseen Suomessa.

Muutosohjelman aikaiset mahdolliset toimenpiteet ja muutokset saattavat YIT:n muiden toimintamaiden lainsäädännöstä riippuen edellyttää paikallista neuvottelua henkilöstön ja liittojen edustajien kanssa. Prosessit ja ajankohdat eroavat maittain.

YIT Oyj julkaisee tilinpäätöksen vuodelta 2022 tänään perjantaina 10.2.2023. YIT Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa ja talousjohtaja Tuomas Mäkipeska käyvät läpi ohjelmaa ja sen taloudellisia vaikutuksia tulosinfon yhteydessä englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa tänään 10.2.2023 klo 10 Suomen aikaa.

Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata yhtiön nettisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcastit. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Lehdistö:
YIT Press Desk, puh. +358 44 743 7536, press@yit.fi
Sijoittaja- ja analyytikkoyhteydenotot: YIT Sijoittajasuhteet, puh. +358 44 581 7979, investorrelations@yit.fi
 

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5 500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi