Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj Pörssitiedote 27.1.2022 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 17.3.2022 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 105.000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73. 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
  • jäsenille 52.500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Puhelimitse tai muiden sähköisten etäyhteyksien välityksellä pidettävältä hallituksen ja valiokunnan kokoukselta kokouspalkkioksi ehdotetaan kuitenkin sekä Suomessa että muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 800 euroa kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta.  Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara ja jäseniksi uudelleen Frank HyldmarOlli-Petteri Lehtinen ja Barbara Topolska sekä uusiksi jäseniksi Casimir LindholmJyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Alexander Ehrnrooth, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT:n hallituksen jäseniksi uudeksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.8.2021 mukaisesti olivat osakkeenomistajien ryhmä (PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel ja Eva Pentti-Kortman), Tercero Invest AB ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

  • Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel ja Eva Pentti-Kortman (13,78 % osakkeista ja äänistä).
  • Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (11,89 % osakkeista ja äänistä)
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 % osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun, joka julkaistaan 4.2.2022.


Lisätietoja:
Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 500 5177
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT Oyj 

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: kehitämme ja rakennamme toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi