Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ Pörssitiedote 1.2.2019 klo 9.00

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 12.3.2019 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70 000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä

- jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi uudelleen Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela sekä uusiksi jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar ja Barbara Topolska. Muut nykyisen hallituksen jäsenet eivät olleet käytettävissä yhtiön hallitustehtäviin.

Alexander Ehrnrooth, kauppatieteiden maisteri, MBA syntynyt 1974, Suomen kansalainen, Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja ja Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallituksen jäsen. Ehrnrooth toimii myös Aleba Corporationin ja Belgrano Inversiones Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin Ehrnrooth toimi Munksjö Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuosina 2014-2017 ja Ahlström Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuosina 2015-2017 sekä Fiskars Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2000-2018 ja Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2015.

Frank Hyldmar kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1961, Tanskan kansalainen, Techem GmbH:n toimitusjohtaja. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Elster Group GmbH: ssa toimitusjohtajana vastaten yhtiön maailmanlaajuisesta sähköstä ja älykkään verkon toiminnasta. Ennen Elsteriin liittymistä hän toimi mm. useissa johtotehtävissä DHL: ssä (Deutsche Post World Net), viimeksi Global Marketing & Salesin toimitusjohtajana. Hyldmarilla on vahva kokemus yritysten hallinnoinnista ja toimimisesta maailmanlaajuisesti sekä runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta kansainvälisestä johtamisesta, tuotannosta, markkinoinnista ja myynnistä.

Barbara Topolska, MBA, Puolan kansalainen, PI Property Groupin pääjohtaja. Nykyisessä toimessaan Topolska vastaa sijoitus- ja kehitystoiminnasta yhtiön vähittäis-, toimisto- ja hotelliliiketoiminnassa Puolassa. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Multi Corporationin toimitusjohtajana CEE markkina-alueella ja hänellä on myös yli 13 vuoden kokemus kiinteistöportfolioiden kehityksestä ja hallinnoinnista Neinver SA:lla. Topolska on kokenut johtaja ja kiinteistöalan asiantuntija kansainvälisissä tehtävissä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander Ehrnroothia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.8.2018 mukaisesti olivat osakkeenomistajien ryhmä (PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti), Tercero Invest AB ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

- Juhani Mäkinen, laamanni, yllä mainittu osakkeenomistajaryhmä (14,89 % osakkeista ja äänistä)

- Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (10,19 % osakkeista ja äänistä)

- Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 % osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2018 kokouskutsuun, joka julkaistaan 1.2.2019.

Lisätietoja antaa:

Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 500 5177
Juha Jauhiainen,
lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi