Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ Pörssitiedote 15.2.2018 klo 08.00

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2018 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 euroa ja

- jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi uutena Eero Heliövaara sekä uudelleen jäseniksi Erkki Järvinen, Inka Mero, Kristina Pentti-von Walzel, Tiina Tuomela sekä uudeksi jäseneksi Olli-Petteri Lehtinen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria, varapuheenjohtaja Berndt Brunow ja jäsen Juhani Mäkinen ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä YIT:n hallituksen jäseniksi uudeksi toimikaudeksi.

Eero Heliövaara, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1956, on viimeksi toiminut ylijohtajana Valtioneuvoston kansliassa valtion omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut mm. SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana, Pohjola -Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana sekä useissa finanssialan johtotehtävissä.  Heliövaara on Lympha Touch Oy:n hallituksen jäsen ja Suomen Syöpäinstituutin hallituksen varapuheenjohtaja.

Olli-Petteri Lehtinen, kauppatieteen maisteri, syntynyt 1960, on toiminut pitkään Nordean Wholesale Banking toiminnon johtoryhmässä vastaten liiketoiminta-alueen luottoportfoliosta, vastuullisuusasioista sekä pankin kansainvälisestä verkostosta. Aiemmin hän vastasi Suurasiakasliiketoiminnasta Pohjoismaissa ja sitä ennen Suomessa. Lehtinen on Nordea Bank Russian hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018. Yhdistymisen hyväksynyt YIT:n ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2017 päätti, että YIT:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisestä työjärjestyksestä poiketen oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan on niillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksessä mainittujen periaatteiden mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat sopineet yhteisen edustajan nimittämisestä: PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti.

YIT:n kolme suurinta omistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 1.2.2018 mukaisesti osakkeenomistajien ryhmä mukaan lukien ovat yllä mainittu osakkeenomistajien ryhmä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Onvest Sijoitus Oy. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

-          Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä (14,89 % osakkeista ja äänistä)

-          Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 % osakkeista ja äänistä)

-          Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy (4,21 % osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2018 kokouskutsuun, joka julkaistaan viimeistään 23.2.2018.

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 244 3119
Juha Jauhiainen,
lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi