Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj Pörssitiedote 17.1.2017 klo 13.00

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2017 kokoontuvalle YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 79 200 euroa,

- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja

- jäsenille 46 800 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski sekä jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen ja Inka Mero. Uudeksi hallituksen jäseneksi samaksi toimikaudeksi nimitystoimikunta ehdottaa Tiina Tuomelan valitsemista.

Tiina Tuomela, diplomi-insinööri, MBA, syntynyt 1966, toimii Fortumin Generation-divisioonan johtajana ja Fortumin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Fortumin Nuclear and Thermal-divisioonan johtajana sekä talousjohtajana Power- ja Generation-liiketoimintayksiköissä. Tuomela on Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Suurimmat osakkeenomistajat on määritelty 31.8.2016 rekisteröidyn omistajaluettelon mukaisesti.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 16.3.2017 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

- toimitusjohtaja Risto Murto (puheenjohtaja), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,

- toimitusjohtaja Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö Oy ja

- Antti Herlin sekä

kutsuttuna asiantuntijajäsenenä YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria.

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2017 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 3.2.2017.

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 244 3119
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT luo kestäviä kaupunkeja ja parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Panostamme ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisemme jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli lähes 1,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi