Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

YIT OYJ Pörssitiedote 1.2.2018 klo 7.55


Loka‒joulukuu 2017 (10‒12/2016)

 •  Saadut tilaukset olivat 283,5 milj. euroa (212,5).
 •  Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 305,6 milj. euroa (1 265,2).
 •  Liikevaihto oli 515,1 milj. euroa (477,3).
 •  Liikevoitto oli 10,1 milj. euroa (35,0), mikä on 2,0 % (7,3) liikevaihdosta.
 •  Oikaistu liikevoitto1) oli 10,8 milj. euroa (12,3), mikä on 2,1 % (2,6) liikevaihdosta.
 •  Katsauskauden tulos oli -9,0 milj. euroa (22,9).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (0,83).
 •  Norjan ja Ruotsin laskennallisten verosaamisien alaskirjaukset kasvattivat tuloslaskelman verokulua loka-joulukuussa 12,5 milj. euroa. Alaskirjaukset heikensivät tilikauden tulosta sekä osakekohtaista tulosta.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli -20,4 milj. euroa (38,5).
 •  Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 39,9 % (39,5) ja nettovelkaantumisaste 40,0 % (24,3).
 •  Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 127,9 milj. euroa (81,1).
 •  Katsauskauden jälkeen Lemminkäinen Oyj:n ja YIT Oyj:n yhdistyminen toteutuu 1.2.2018.

1) Liikevoitosta oikaistaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät transaktiokulut, oikeudenkäynteihin liittyvät kulut, korvaukset ja palautukset sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomat arvonalentumiset. Liikevoitosta oikaistiin tammi-joulukuussa 2017 transaktiokuluja 3,4 miljoonaa euroa (0,0) ja oikeudenkäynteihin liittyviä kuluja, korvauksia ja palautuksia 1,4 miljoonaa euroa (-27,4) sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomia arvonalentumisia 0,0 miljoonaa euroa (4,9).

Tammi‒joulukuu 2017 (1‒12/2016)

 •  Saadut tilaukset olivat 1 212,5 milj. euroa (1 347,2).
 •  Liikevaihto oli 1 847,2 milj. euroa (1 682,7).
 •  Liikevoitto oli 41,8 milj. euroa (67,6), mikä on 2,3 % (4,0) liikevaihdosta.
 •  Oikaistu liikevoitto1 oli 46,6 milj. euroa (45,1), mikä on 2,5 % (2,7) liikevaihdosta.
 •  Katsauskauden tulos oli 6,4 milj. euroa (38,0).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (1,27).
 •  Norjan ja Ruotsin laskennallisten verosaamisien alaskirjaukset kasvattivat tuloslaskelman verokulua tammi-joulukuussa 10,2 milj. euroa. Alaskirjaukset heikensivät tilikauden tulosta sekä osakekohtaista tulosta.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli -13,6 milj. euroa (131,7).
 •  Lemminkäinen Oyj sulautuu YIT Oyj:een 1.2.2018, ja Lemminkäinen Oyj purkautuu. Sulautumisen vuoksi hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Ohjeistus vuodelle 2018

Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj yhdistyvät 1.2.2018, minkä vuoksi Lemminkäinen Oyj ei anna tulevaisuutta koskevia lausumia.

Avainluvut, IFRS 10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos 1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos
Liikevaihto M€ 515,1 477,3 37,8 1 847,2 1 682,7 164,5
  Päällystys M€ 161,2 150,1 11,1 656,4 648,5 7,9
  Infraprojektit M€ 135,3 117,9 17,4 475,4 426,2 49,2
  Suomen talonrakentaminen M€ 197,5 196,0 1,5 655,1 581,2 73,9
  Venäjän toiminnot M€ 29,7 15,2 14,5 93,0 54,5 38,5
  Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit M€ -8,6 -1,9 -6,7 -32,8 -27,7 -5,1
Liikevoitto M€ 10,1 35,0 -24,9 41,8 67,6 -25,8
  Päällystys M€ -5,0 -0,1 -4,9 3,3 20,8 -17,5
  Infraprojektit M€ 4,8 4,9 -0,1 7,5 12,5 -5,0
  Suomen talonrakentaminen M€ 11,5 10,7 0,8 36,7 17,2 19,5
  Venäjän toiminnot M€ -1,0 -4,4 3,4 -0,8 -3,8 3,0
  Muut toiminnot M€ -0,2 23,9 -24,1 -5,0 20,9 -25,9
Liikevoitto-% % 2,0 7,3 2,3 4,0
  Päällystys % -3,1 0,0 0,5 3,2
  Infraprojektit % 3,5 4,2 1,6 2,9
  Suomen talonrakentaminen % 5,8 5,4 5,6 3,0
  Venäjän toiminnot % -3,4 -29,2 -0,8 -7,0
Tulos ennen veroja M€ 6,1 30,2 -24,1 25,7 49,2 -23,5
Katsauskauden tulos M€ -9,0 22,9 -31,9 6,4 38,0 -31,6
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimentamaton -0,41 0,83 -1,24 0,17 1,27 -1,10
Katsauskauden osakekohtainen tulos, laimennettu -0,41 0,82 -1,23 0,17 1,26 -1,09
Liiketoiminnan rahavirta M€ -20,4  38,5 -58,9 -13,6  131,7 -145,3


Avainluvut, IFRS 31.12.2017 31.12.2016 Muutos 12/17 vs 12/16 30.9.2017 Muutos 12/17 vs 9/17
Tilauskanta M€ 1 305,6 1 265,2 40,4 1 454,8 -149,2
Sidottu pääoma M€ 442,7 388,20 54,5 404,5 38,2
Taseen loppusumma M€ 926,8 968,0 -41,2 1 037,0 -110,2
Korollinen nettovelka M€ 127,9 81,1 46,8 104,5 23,4
Omavaraisuusaste 1) % 39,9 39,5 36,7
Nettovelkaantumisaste 2) % 40,0 24,3 31,6
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, liukuva 12 kk % 8,1 11,3 12,4

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2017:35,6 % ja 12/2016: 35,4 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana: 12/2017: 57,2 % ja 12/2016: 38,8 %.

Tiedotustilaisuus

Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj yhdistyvät 1.2.2018, minkä vuoksi Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2017 esitellään YIT:n tiedotustilaisuudessa.

YIT:n tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 1.2.2018 klo 11.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 11.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 13.00 mennessä.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 10.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 5413651.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi. Kysymyksiä voi esittää myös webcast-lähetyksen chat-toiminnolla.

Vuoden 2018 taloudelliset tiedotteet

Taloudellisten tiedotteiden vuoden 2018 julkistamisaikataulu on seuraava:

1.2.2018            Tilinpäätöstiedote 2017

Viikko 8             Vuosikertomus 2017

Viikko 12           Tilinpäätös 1.1. - 31.1.2018

Lisätietoja antaa:

Ilkka Salonen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 71 53304, ilkka.salonen@yit.fi

YIT OYJ

Ilkka Salonen

Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi 

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2016 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli lähes 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Sulautumisen yhteydessä annettuja YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT on suomalainen yhtiö ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä tiedotteessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT on sijoittunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT on voinut ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa sulautumisen vireilläoloaikana.