Korjaus: Sisäpiiritieto: YIT laskee vuoden 2023 ohjeistustaan käypien arvojen alentumisen seurauksena ja antaa alustavia taloudellisia tietoja tilikauden 2023 neljännestä neljänneksestä

YIT Oyj Sisäpiiritieto 12.1.2024 klo 15.16

Korjaus: Sisäpiiritieto: YIT laskee vuoden 2023 ohjeistustaan käypien arvojen alentumisen seurauksena ja antaa alustavia taloudellisia tietoja tilikauden 2023 neljännestä neljänneksestä

YIT tiedotti tänään klo 13.15 sisäpiiritietoa käsittelevässä tiedotteessaan ohjeistuksen laskusta ja antoi samalla alustavia taloudellisia tietoja tilikauden 2023 neljännestä neljänneksestä.

Tiedotteessa luki virheellisesti, että YIT odottaa tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan noin 2 150 miljoonaa euroa. Oikea luku on 590 miljoonaa euroa. Lause korjauksen jälkeen kuuluu:

YIT odottaa tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan noin 590 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen olevan vahvan, yli 50 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö täsmentää Toimitilojen ja Infran neljännen vuosineljänneksen oikaistusta liikevoitosta sanottua: kyseiset segmentit paransivat tulostaan vertailukauteen nähden ennen käypien arvojen muutoksia.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

Sisäpiiritieto: YIT laskee vuoden 2023 ohjeistustaan käypien arvojen alentumisen seurauksena ja antaa alustavia taloudellisia tietoja tilikauden 2023 neljännestä neljänneksestä

YIT laskee 21.4.2023 tilikaudelle 2023 antamaansa ohjeistusta konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistusta liikevoitosta.

Uusi ohjeistus tilikaudelle 2023:

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 36–42 miljoonaa euroa tilikaudella 2023 (2022: 110 miljoonaa euroa).

Perusteet uudelle ohjeistukselle:

YIT toteaa näkymissään tilikaudelle 2023, että nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon. YIT kirjaa pääosin tuottovaatimusten nousun seurauksena yhtiön käypään arvoon arvostetuissa oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa sekä osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten omistamissa käypään arvoon arvostetuissa sijoituskiinteistöissä käyvän arvon alentumisia yhteensä arviolta noin 13 miljoonan euron arvosta. Merkittävin osa käyvän arvon muutoksista kohdistuu Tripla Mall Ky -sijoitukseen. Kirjaukset alentavat YIT:n jatkuvien liiketoimintojen oikaistua liikevoittoa vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Aiempi ohjeistus tilikaudelle 2023:  

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa (2022: 110 miljoonaa euroa).

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen alustavat taloudelliset tiedot

YIT odottaa tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan noin 590 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirran investointien jälkeen olevan vahvan, yli 50 miljoonaa euroa. Yhtiön molemmat urakointiliiketoimintaa harjoittavat segmentit, Toimitilat ja Infra, paransivat tulostaan vertailukauteen nähden ennen käypien arvojen muutoksia. Asumisen liiketoimintaa rasitti edelleen Suomen heikko markkinatilanne. 

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia tilinpäätösprosessin ollessa vielä kesken. YIT julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2023 perjantaina 9.2.2024. 

Lisätietoja:
YIT Sijoittajasuhteet, investorrelations@yit.fi
Mediatiedustelut konserniviestinnän kautta, puh. 044 743 7536, press@yit.fi     

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi