KORJAUS Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaiseen ilmoitukseen omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj Pörssitiedote 4.5.2022 klo 11.00

KORJAUS Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaiseen ilmoitukseen omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä

YIT Oyj korjaa 3. toukokuuta 2022 klo 14:30 julkaistua pörssitiedotetta koskien liputusilmoitusta. Teknisen virheen vuoksi Nordea Bank Abp:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärän raportoitiin virheellisesti nousseen yli 5 prosentin rajan. Oikea osuus oli alle 5 prosenttia, eikä liputus ollut tarpeellinen.

YIT on 3. toukokuuta 2022 vastaanottanut uuden arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Nordea Bank Abp:lta, joka on esitetty alla. Ilmoituksen mukaan Nordea Bank Abp:n omistamien YIT:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä on alle 5 %.

YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 211 099 853 osaketta.

Nordea Bank Abp:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä
(yhteensä A)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(yhteensä B)
% yhteensä
(A+B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % - Alle 5 % 211 099 853
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl  Osakkeiden ja äänten %-osuus
                Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI 0009800643 Alle 5 % Alle 5 %
A YHTEENSÄ Alle 5 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Nordea Bank Abp Alle 5 % - Alle 5 %
Nordea Life Holding AB Alle 5 % - Alle 5 %
Nordea Life Assurance Finland Ltd Alle 5 % - Alle 5 %
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Alle 5 % - Alle 5 %
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS - - -


Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT Oyj

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi