Lemminkäiselle patourakka Ruotsista

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.12.2012 KLO 9.45 LEMMINKÄISELLE PATOURAKKA RUOTSISTA Lemminkäinen on voittanut padon tiivistysurakan Västerbottenin läänissä Ruotsissa. Pato sijaitsee Vojmånin, laskujoella Vojmsjön:ssä, noin 40 kilometriä Vilhelminan kunnan pohjoispuolella. Urakan tilaaja on Ångermanjoen vedensäätelystä vastaava yhtiö, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, ja sen arvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. Hanke alkaa helmikuussa 20

LEMMINKÄINEN OYJ                      LEHDISTÖTIEDOTE                          21.12.2012 KLO 9.45

LEMMINKÄISELLE PATOURAKKA RUOTSISTA

Lemminkäinen on voittanut padon tiivistysurakan Västerbottenin läänissä Ruotsissa. Pato sijaitsee Vojmånin, laskujoella Vojmsjön:ssä, noin 40 kilometriä Vilhelminan kunnan pohjoispuolella. Urakan tilaaja on Ångermanjoen vedensäätelystä vastaava yhtiö, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, ja sen arvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. Hanke alkaa helmikuussa 2013 ja päättyy kesällä 2013.

Patoa tiivistetään asentamalla rakenteeseen porattu RD-paaluseinä. Kohteessa porataan yhteensä noin
4 000 metriä ponttilukolla varustettua putkea, minkä ansiosta paaluseinästä tulee vesitiivis. Poraamisessa käytetään ympäristövaikutusten minimoimiseksi erityistä painevesikäyttöistä uppovasaraa.

Pato kuuluu korkeaan riskiluokkaan. Tiivistämisen tarkoituksena on parantaa padon turvallisuutta. "Projekti on jatkumoa Lemminkäisen patourakoille Ruotsissa, jossa olemme toteuttaneet patoturvallisuutta parantavia urakoita. Uskomme, että tämä on ensimmäinen monista tällä menetelmällä toteuttavista patojen tiivistysurakoistamme", kertoo johtaja Jouko Viitala Lemminkäiseltä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Jouko Viitala, johtaja, pohja- ja insinöörirakentaminen
Infrarakentaminen-toimiala
p. 02071 53645
jouko.viitala@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi