Lemminkäiselle kolme LKAB:n jatkoprojektia Malmfältenissä, Ruotsissa

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2012 KLO 9.00 LEMMINKÄISELLE KOLME LKAB:N JATKOPROJEKTIA MALMFÄLTENISSÄ, RUOTSISSA Lemminkäinen jatkaa yhteistyötä LKAB:n kanssa ja toteuttaa kolme rakennus- ja laitoshanketta Malmfältenissä Ruotsissa. Töiden arvo on yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat kuulasintrauskuljettimen uudisrakennus Svappavaaraan, uuden rikastushiekan kuljetuskourun rakentaminen Kiirunan kaivokselle ja uuden savukaasujen puhdistuslaitoksen rake

LEMMINKÄINEN OYJ               LEHDISTÖTIEDOTE    27.3.2012 KLO 9.00
 

LEMMINKÄISELLE KOLME LKAB:N JATKOPROJEKTIA MALMFÄLTENISSÄ, RUOTSISSA

Lemminkäinen jatkaa yhteistyötä LKAB:n kanssa ja toteuttaa kolme rakennus- ja laitoshanketta Malmfältenissä Ruotsissa. Töiden arvo on yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.  

Hankkeet ovat kuulasintrauskuljettimen uudisrakennus Svappavaaraan, uuden rikastushiekan kuljetuskourun rakentaminen Kiirunan kaivokselle ja uuden savukaasujen puhdistuslaitoksen rakentaminen pellettilaitokselle Malmbergetiin. Työt ovat käynnistyneet alkuvuodesta.

Kuulasintrauskuljetinprojektiin sisältyvät teollisuusrakennuksen maanrakennustyöt, betonityöt, teräsrunko, ulkoseinät ja -katto. Projektin arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2012. 

Kiirunan kaivokselle rakennetaan 600 metriä pitkä rikastushiekan kuljetuskouru, jonka avulla hoidetaan tuotannon jätevedet.
Projektiin sisältyy patorakennelma ja betonityöt, ja työt kestävät lokakuuhun 2012.

Pellettilaitokselle Malmbergetiin rakennetaan savukaasujen puhdistuslaitos, jossa suoritetaan tuotannossa syntyvien kaasujen puhdistus. Projektiin kuuluvat maanrakennustyöt, betonityöt, teräsrunko, ulkoseinät ja -katto. Töiden arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2013.

Lemminkäisellä on parhaillaan Ruotsissa käynnissä LKAB:n Kiirunan rautamalmikaivoksessa vuonna 2010 tilatut työtunneliurakat, joiden yhteinen arvo on noin 55 miljoonaa euroa. Ruotsin valtion omistamalla LKAB:lla on kolme kaivosta Kiirunassa, Svappavaarassa ja Malmbergetissä. LKAB on Ruotsin johtava rautamalmituotteiden jalostaja ja Ruotsin kahdeksanneksi suurin vientiyritys vuonna 2010. LKAB:n viennin arvo oli yli 2,6 miljardia euroa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ilkka Kerkelä, Johtaja
Lemminkäinen Infra Oy, Pohjois-Suomi
Puh.
 02071 59067
ilkka.kerkela@lemminkainen.fi

Mikael Sidér, Regional Director
Lemminkäinen Sverige AB, Norra Norrland
Tel. +4676 797 27 12
mikael.sider@lemminkainen.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,3 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin kolmannes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi