Lemminkäiselle isot tieurakat Liettuassa

LEMMINKÄINEN OYJ TIEDOTE 19.1.2009 klo 9.15 Lemminkäiselle isot tieurakat Liettuassa Lemminkäinen on voittanut Liettuan tiehallinnolta kaksi tienrakennusurakkaa, joiden arvo yhteensä on 12,3 miljoonaa euroa. Työt alkavat keväällä 2010 ja valmistuvat elokuun 2010 loppuun mennessä. Vilnan ja Klaipedan alueilla tehtävissä urakoissa peruskorjataan ja päällystetään 11 sorapintaista tieosuutta yhteensä 36,4 kilometrin matkalta. Asfaltoinnin lisäksi korjattavilla osuuksilla levitetään ja parannetaa

LEMMINKÄINEN OYJ	TIEDOTE 19.1.2009 klo 9.15

Lemminkäiselle isot tieurakat Liettuassa

Lemminkäinen on voittanut Liettuan tiehallinnolta kaksi tienrakennusurakkaa,
joiden arvo yhteensä on 12,3 miljoonaa euroa. Työt alkavat keväällä 2010 ja
valmistuvat elokuun 2010 loppuun mennessä. 

Vilnan ja Klaipedan alueilla tehtävissä urakoissa peruskorjataan ja
päällystetään 11 sorapintaista tieosuutta yhteensä 36,4 kilometrin matkalta.
Asfaltoinnin lisäksi korjattavilla osuuksilla levitetään ja parannetaan
tiepohjia, kunnostetaan ojia ja tehdään tiemerkinnät. Tieosuuksille toimitetaan
myös uudet liikennemerkit. Urakat ovat osa valtakunnallista infrahanketta,
jossa Liettuan sorateitä muutetaan päällystetyiksi väyliksi. 

Urakat toteutetaan osittain EU:n rahoituksella. Lemminkäinen Infra Oy on
viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt useita EU:n ja Maailmanpankin
rahoittamia väylähankkeita Baltian maissa, Ukrainassa ja Moldovassa. 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Johtaja Timo Vikström
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 740 057
timo.vikstrom@lemminkainen.fi

Maajohtaja Kalle Kauppi
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 0400 423 765
kalle.kauppi@lemminkainen.fi 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi