Lemminkäinen rakentaa Kehäradan itäisen suuaukon Vantaalle

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2009 klo 12.30 LEMMINKÄINEN RAKENTAA KEHÄRADAN ITÄISEN SUUAUKON VANTAALLE Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on valittu Kehäradan itäisen suuaukon rakennusurakan toteuttajaksi. Pääradan ja Vantaankosken radan välillä kulkevan Kehäradan tunneliosuuden itäinen suuaukko tulee Vantaan Ruskeasannalle. Urakan arvo on n. 14 miljoonaa euroa. Saadussa työssä voidaan hyödyntää monipuolisesti Lemminkäisen Yhdyskuntarakentamisen eri osaamisalueit

LEMMINKÄINEN OYJ	LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2009 klo 12.30

LEMMINKÄINEN RAKENTAA KEHÄRADAN ITÄISEN SUUAUKON VANTAALLE

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on valittu Kehäradan
itäisen suuaukon rakennusurakan toteuttajaksi. Pääradan ja Vantaankosken radan
välillä kulkevan Kehäradan tunneliosuuden itäinen suuaukko tulee Vantaan
Ruskeasannalle. Urakan arvo on n. 14 miljoonaa euroa. 

Saadussa työssä voidaan hyödyntää monipuolisesti Lemminkäisen
Yhdyskuntarakentamisen eri osaamisalueita. Urakkaan kuuluu mm. maankaivua ja
avolouhintaa 80 000 m³, ankkuroitua teräsponttiseinää 12 000 m² sekä tunnelin
louhintaa 50 metriä. Rakennettaviin betonikaukaloon, betonitunneliin ja siltaan
tulee betonirakenteita yhteensä 12 000 m³. Kohde on erittäin vaativa
pohjarakennustöiden osalta. Kaivannon pohja on parhaimmillaan 13 metrin
syvyydessä, 10 metriä pohjaveden pinnan alapuolella. 

Kohteen rakentaminen alkaa joulukuussa 2009 ja urakka valmistuu maaliskuussa
2012. 

- Saatu työ on jatkoa Lemminkäisen pääkaupunkiseudulla viime vuosina
toteuttamille väylähankkeille. Merkittävimpiä näistä ovat mm. Vuosaaren
satamaradan tunnelin rakennustyöt sekä tänä syksynä käynnistyvä Länsimetron
tunnelilouhintojen aloitusurakka, sanoo Lemminkäinen Infran
betonirakentamisesta vastaava johtaja Petri Kotkansalo. 


LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:

Johtaja Petri Kotkansalo
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 02071 53323

Johtaja Jouko Viitala
Lemminkäinen Infra Oy
Puh. 02071 53645

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2008 oli noin 2,5 miljardia euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin
palveluksessa on noin 9 800 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi