Lemminkäinen Infra Oy:lle merkittävät tunneliurakat Ruotsista

LEMMINKÄINEN OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 24.6.2008 klo 13.15 LEMMINKÄINEN INFRA OY:LLE MERKITTÄVÄT TUNNELIURAKAT RUOTSISTA Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on saanut kaksi yhteisarvoltaan noin 43 milj. euron tunnelirakennusurakkaa Ruotsista. Molemmat työt tehdään Härnösandin ja Vedan väliselle uudelle Ådalsbanan-radalle. Suurempaan urakkaan kuuluvat Ådalsbanan-radan pohjoisimpien, Hallbergin ja Sn

LEMMINKÄINEN OYJ		SIJOITTAJAUUTINEN 24.6.2008 klo 13.15             

LEMMINKÄINEN INFRA OY:LLE MERKITTÄVÄT TUNNELIURAKAT RUOTSISTA          

Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oy on saanut kaksi      
yhteisarvoltaan noin 43 milj. euron tunnelirakennusurakkaa Ruotsista. Molemmat 
työt tehdään Härnösandin ja Vedan väliselle uudelle Ådalsbanan-radalle.     

Suurempaan urakkaan kuuluvat Ådalsbanan-radan pohjoisimpien, Hallbergin ja   
Snarabergin tunneleiden rakennustyöt. Urakassa rakennetaan 2,3 ja 0,8 kilometrin
mittaiset ratatunnelit sekä niihin liittyvät pelastautumistunnelit.       
Yhteispituudeltaan tunneleita rakennetaan 5,2 kilometriä. Työt aloitetaan    
heinäkuussa ja ne kestävät kaksi vuotta. Noin 40 milj. euron arvoisen urakan  
tilaaja on Banverket.                              

Toinen saatu työ on Vägverket Produktionille alaurakkana toteutettava Utansjön 
rautatietunneli. Tunneli on 230 metrin pituinen ja se sijaitsee Lemminkäisen  
parhaillaan toteuttaman Bjässholmenin tunnelin pohjoispuolella. Työn arvo on  
noin 3 milj. euroa.                               

- Saadut työt ovat merkittävä jatko Lemminkäinen Infra Oy:n Ådalsbanan-radalla 
parhaillaan työn alla oleville noin 100 milj. euron tunneliurakoille. Uudet   
urakat tuovat jatkuvuutta Ruotsin kalliorakennustoimintaamme ja tukevat sen   
pitkäjänteistä kehittämistä, sanoo Lemminkäinen Infra Oy:n toimitusjohtaja Timo 
Kohtamäki.                                   

Lemminkäinen Infra Oy on toiminut yhtäjaksoisesti Ruotsin            
tunnelirakennusmarkkinoilla vuodesta 1994 lähtien. Ennen nyt saatuja töitä yhtiö
on toteuttanut Ruotsissa 14 rautatietunnelia.                  


LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

LISÄTIETOJA:                                  
Johtaja Harri Kailasalo                             
Lemminkäinen Infra Oy                              
Puh. 02071 53394, 0400 401 538                         
harri.kailasalo@lemminkainen.fi                         


Lemminkäinen Infra Oy on Suomen suurin infrarakentaja. Yhtiön toimintaan    
kuuluvat tie-, katu- ja rataverkoston rakentaminen ja ylläpito sekä kallio- ja 
pohjarakentaminen. Lisäksi yhtiöllä on asfaltti-, betoni- ja kiviainestuotantoa.
Lemminkäinen Infra Oy:n päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö. Kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus toiminnasta on noin puolet. Liikevaihto vuonna 2007 oli 820
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on noin 3 300 henkilöä.           

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin   
toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja      
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta  
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin       
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.                        

www.lemminkainen.fi