LEMMINKÄINEN TEHOSTAA KIVIAINESLIIKETOIMINTAANSA VIROSSA

LEMMINKÄINEN OYJ Lemminkäinen Oyj on hankkinut virolaisen Lõhketööd OÜ:n osake-enemmistön 25.5.2007 tehdyllä kaupalla. Vuonna 1992 perustettu Lõhketööd OÜ on louhinta-, räjäytys- ja purkutöihin erikoistunut rakennusyhtiö, joka toimii koko Viron alueella. Lõhketööd OÜ:n liikevaihto vuonna 2006 oli n. 1,5 milj. euroa ja sen

LEMMINKÄINEN OYJ					
                               

Lemminkäinen Oyj on hankkinut virolaisen Lõhketööd OÜ:n osake-enemmistön    
25.5.2007 tehdyllä kaupalla. Vuonna 1992 perustettu Lõhketööd OÜ on louhinta-, 
räjäytys- ja purkutöihin erikoistunut rakennusyhtiö, joka toimii koko Viron   
alueella.                                    

Lõhketööd OÜ:n liikevaihto vuonna 2006 oli n. 1,5 milj. euroa ja sen      
palveluksessa on 18 henkilöä. Yhtiön aiempi pääomistaja ja toimitusjohtaja   
Andres Leht jatkaa Lõhketööd OÜ:n johdossa kaupan jälkeen.           

- Nyt tehdyllä kaupalla pyrimme laajentamaan louhintaurakointiamme ja      
kehittämään kiviainesten jalostusta Virossa ja myös muissa Baltian maissa, sanoo
Lemminkäinen Oyj:n Kiviainesyksikön johtaja Juhani Innanen.           
- Samalla pyrimme turvaamaan asfalttiliiketoimintamme tarvitsemien kiviainesten 
saatavuuden maassa.                               

Lemminkäinen-konserniin kuuluva AS Talter on Viron suurimpia          
päällystysurakoitsijoita.                            

LEMMINKÄINEN OYJ                                
Konserniviestintä                                

LISÄTIETOJA:                                  
Yksikönjohtaja Juhani Innanen                          
Lemminkäinen Oyj                                
Puh. 02071 53537, 0400 416 419                         


Päällystys- ja kiviainesryhmä                          

Lemminkäisen Päällystys- ja kiviainesryhmä urakoi asfaltointi- ja        
maarakennustöitä sekä tuottaa kiviaineksia ja valmisbetonia. Lisäksi ryhmällä on
ympärivuotisia teiden kunnossapitourakoita sekä ympäristöteknologian tuotteita 
ja palveluita. Päämarkkina-alue on Itämeren alue ja kansainvälisen       
liiketoiminnan osuus ryhmän toiminnasta on noin puolet.             

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen      
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen,             
rakennusmateriaaliteollisuus ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2006 oli   
1.795,9 milj. euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin     
kolmannes. Konsernin palveluksessa on noin 8.500 henkilöä. Lemminkäisen osake on
noteerattu Helsingin Pörssissä.