Paikalliset sivut:
YIT Group

Allianssi

Kaikki hyötyvät allianssimallista

YIT:n strategiassa kasvun moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys kumppaneita hyödyntäen. Yhteistyöhön perustuva allianssi-hankemalli onkin osoittanut voimansa rakennusprojekteissa. Alliansseissa toimintakulttuuri on avoin, innovatiivisuus kasvaa ja projektit etenevät usein nopeammin. Allianssihankkeissa ei juurikaan riidellä, mikä tuottaa säästöjä.

Allianssi on tilaajan ja yhden tai useamman toteuttajan yhteenliittymä. Tyypillisesti osapuolina voivat olla esimerkiksi tilaaja, suunnittelija ja rakennusyhtiö. Keskeinen ero perinteiseen urakointiin on se, että osapuolet vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jakavat riskit ja hyödyt. Allianssi on avoin ja yhteistoiminnallinen hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä projektiorganisaatiolla.

Allianssi hankkeen toteutusmuotona

Tampere light rail
Case: Tampereen raitiotie

Tampereen Raitiontien rakentamisella tavoitellaan tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jolla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitetta ja kaupunkikehitystä. Raitiotie rakennetaan sinne missä ovat joukkoliikenteen ruuhkaisimmat osuudet sekä kaupungin voimakkaat kasvusuunnat. Raitiotien allianssissa ovat mukana tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajaosapuolet YIT, NRC Group Finland Oy ja AFRY.

Tutustu Tampereen raitiotieallianssiin

Naantali CHP
Case: Naantalin CHP-voimalaitos

Naantalin CHP-voimalaitos on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovellettiin allianssimallia. Allianssissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa tieto kulkee tehokkaasti osapuolten välillä ja kustannukset sekä aikataulut ovat avoimesti kaikkien nähtävillä. Näin toimimalla hanke pystytään toteuttamaan aiempaa kustannustehokkaammin.

Turun Seudun Energiantuotanto, A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT ovat vastaavat Naantalin CHP-voimalaitoksen allianssihankkeen toteutusvaiheesta.


Naantalin CHP-voimalaitos

Lahti travel centre
Case: Lapin keskussairaala

Lapin keskussairaalaan rakennetaan kaksi uudisrakennusta, lisäksi hankkeeseen kuuluu korjausrakentamista. Uusi potilaslähtöinen sairaalakokonaisuus palvelee koko Lapin asukkaita. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ekologisen jalanjäljen minimointi sekä investoinnin ja käytön kokonaistaloudellisuus. Allianssissa ovat mukana Lapin sairaanhoitopiirin ja YIT:n lisäksi Are, Verstas Arkkitehdit, Granlund, Geobotnia, WSP ja L2 paloturvallisuus Oy.

Lapin keskussairaalan laajennus

 

 

Case: Kruunusillat

Kruunusillat-allianssin kehitysvaiheessa suunnitellaan Kruunusillat-hankkeen raitiotie ja sen rakentaminen sekä allianssille kuuluvan muun vaativan infrarakentamisen suunnittelu. Rakentamisvaiheeseen kuuluu raitiotien ja 400 metriä pitkän Merihaansillan rakentaminen. Sen lisäksi katuinfran uusiminen ja rakentaminen. Allianssin osapuolia ovat YIT, Helsingin kaupunki, NRC Group Finland Oy, Ramboll, Sweco ja Sitowise.

Kruunusillat-allianssi

Tutustu muihin kumppanuusmalleihimme

Lähetetään...