Hyvä hallinnointitapa sekä korruption ja harmaan talouden torjunta

Sitoudumme noudattamaan hyvää hallinnointitapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita torjumalla korruptiota ja panostamalla riskienhallintaan.


Toimintamme on eettistä ja läpinäkyvää, ja vastuullisuusvaatimuksemme koskevat myös koko hankintaketjuamme ja niiden toteutumista valvotaan.

Lähestymistapamme 

Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä vastuullisia liiketoimintaperiaatteita ja toteuttamalla parhaita käytäntöjä. Toimintaamme ohjaavat YIT:n liiketoimintaperiaatteet, jotka linjaavat toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, kumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. YIT:n Code of Conduct on käytössä kaikissa toimintamaissamme. Meillä on nollatoleranssi harmaalle taloudelle ja pyrimme aktiivisesti edistämään sen torjuntaa. Lue lisää YIT:n hallintomallista.

Ilmoittaminen väärinkäytöksestä

Tilaajavastuulaki

Huomioimme tilaajavastuulain vaatimukset kaikissa aliurakkasopimuksissamme ja sen varmistaminen kuuluu jokaisen hankintaa tekevän velvollisuuksiin ja perustehtäviin. 

Edellytämme, että kaikki yhtiömme käyttämät suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset aliurakoitsijat liittyvät Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Luotettava Kumppani -palvelu noutaa työn toimittajan puolesta tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Kyseisen palvelun avulla varmistamme, että sopimuskumppanimme ovat hoitaneet lainmukaiset velvoitteensa, kuten verot ja eläkemaksut sekä työehtosopimusten mukaiset velvoitteet. Emme tee kauppaa tähän palveluun kuulumattomien suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten kanssa. Edellytys Luotettava Kumppani -palveluun kuulumisesta on kirjattu yhtiön urakkatarjouspyyntö- ja urakkasopimuspohjiin. Toistaiseksi vain suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten on mahdollista liittyä palveluun. Muista maista tulevilta urakoitsijoilta edellytämme Tilaajavastuulain mukaiset vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

SDG-tavoitteet