Hallintotapa, harmaan talouden ja korruption torjunta

Hallintotapa, harmaan talouden ja korruption torjunta

Hyvän hallinnointitavan noudattaminen sekä korruption ja harmaan talouden torjunta

YIT sitoutuu noudattamaan hyvää hallinnointitapaa ja vastuullisia liiketoimintaperiaatteita, esimerkiksi noudattamalla vastuullisia verokäytäntöjä, torjumalla korruptiota ja panostamalla riskienhallintaan. YIT:n toiminta on eettistä ja läpinäkyvää, ja YIT:n vastuullisuusvaatimukset koskevat myös heidän koko hankintaketjuaan ja vastuullisuusvaatimusten toteutumista valvotaan.

Lähestymistapamme

Sitoudumme hyvään hallintotapaan noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla parhaita käytäntöjä. Lisäksi toimintaamme ohjaavat YIT:n liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct), jotka linjaavat toimintaamme suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, omistajiin, kumppaneihin, kilpailijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. YIT:n Code of Conduct on käytössä kaikissa toimintamaissamme. Meillä on nollatoleranssi harmaalle taloudelle ja pyrimme aktiivisesti edistämään sen torjuntaa. Lue lisää YIT:n hallintomallista täältä.

Lue lisää Code of Conductista 

Lue lisää väärinkäytösten raportoinnista 

YIT Ethical Channel

YIT:n whistleblower-järjestelmä on nimeltään YIT Ethics Channel. Sen avulla sidosryhmämme, kuten työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme voivat raportoida mahdollisista poikkeamista ja rikkomuksista. Nämä voivat koskea lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintakäytäntöjä.

Lue lisää väärinkäytösten raportoinnista täältä.

Tilaajavastuulaki

Huomioimme tilaajavastuulain vaatimukset kaikissa aliurakkasopimuksissamme ja sen varmistaminen kuuluu jokaisen hankintaa tekevän velvollisuuksiin ja perustehtäviin.

Edellytämme, että kaikki yhtiömme käyttämät suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset aliurakoitsijat liittyvät Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Luotettava Kumppani -palvelu noutaa työn toimittajan puolesta tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Kyseisen palvelun avulla varmistamme, että sopimuskumppanimme ovat hoitaneet lainmukaiset velvoitteensa, kuten verot ja eläkemaksut sekä työehtosopimusten mukaiset velvoitteet. Emme tee kauppaa tähän palveluun kuulumattomien suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten kanssa. Edellytys Luotettava Kumppani -palveluun kuulumisesta on kirjattu yhtiön urakkatarjouspyyntö- ja urakkasopimuspohjiin. Toistaiseksi vain suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten yritysten on mahdollista liittyä palveluun. Muista maista tulevilta urakoitsijoilta edellytämme Tilaajavastuulain mukaiset vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.