Työpäällikkö Jussi johtaa ihmisiä luontaisesti – ”Raide-Jokerin projekti oli ainutlaatuinen”

Jussi Silvo on työskennellyt rakennusalalla kymmenisen vuotta, viimeisimpänä yhteiskunnallisesti merkittävissä ratikkaprojekteissa. Raide-Jokerin parissa työskentely oli hänen mukaansa erinomainen paikka oppia.

Jussi Silvoa kiehtoo rakennusalassa muun muassa tekemisen konkretia. Lisäksi hän toteaa, että rakennusalalla on hyvät vaikutusmahdollisuudet.

Jussi on työskennellyt meillä muutaman kuukauden työpäällikön tehtävässä. Siinä hän vastaa projektikokonaisuudesta, eli projektin hankinnasta ja projektin tavoitteiden mukaisesta toteutuksesta.

”Tarjous- ja hankintavaihe on minulle tällä hetkellä uusin juttu. Aiemmin olen ollut tekemässä ja johtamassa toteutusvaihetta.”

Työpäällikkönä Jussi johtaa 15 asiantuntijan tiimiä, jossa on työmaainsinöörejä ja työnjohtajia.

”Varmistan, että heillä on edellytykset hoitaa omat tehtävänsä ja että he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Seuraan tavoitteiden toteutumista, ylläpidän tilannekuvaa ja teen sen mukaan työmaahan liittyviä, tarvittavia toimenpiteitä.”

Ihmisten johtaminen luontaista

Työpäällikön pesti sopii erinomaisesti Jussille, sillä hänestä ihmisten johtaminen tuntuu varsin luontevalta. Hyötyä on ollut muun muassa kyvystä sanoittaa asioita.

”Olen orientoitunut työssäni voimakkaasti projektinhallintaan. Tykkään työskennellä ihmisten kanssa. Luen, kuuntelen ja yritän ymmärtää heitä. Pyrin varmistumaan siitä, että vastapuoli ymmärtää, mitä tarkoitan”, Jussi kuvailee.

Päällikkönä Jussi haluaa olla johdonmukainen - ei heiluva tuuliviiri. Lisäksi hän haluaa olla alaisilleen reilu, luottamuksen arvoinen ja myös suoraan asioista keskusteleva.

Ratikkaprojektissa pöydän toisella puolella

Koulutukseltaan Jussi on rakennusinsinööri.

”Valmistuin ammattikorkeakoulusta vuonna 2015. Jos harjoittelutkin lasketaan, olen ollut alalla jo kymmenisen vuotta”, hän kertoo.

Ennen YIT-uraansa Jussi työskenteli konsulttitoimistossa tehden tilaajaorganisaatiolle rakennuttamista ratikkaprojektin parissa. YIT:lle hän päätyi, kun meille haettiin vuoden 2018 syksyllä toiseen suureen ratikkaprojektiin, eli Raide-Jokerille tekijää.

”Tuntui luontevalta vaihtaa. Pääsin soveltamaan ratikkamaailmasta saamaani osaamista pöydän toisella puolen rakentajaorganisaatiossa. Raide-Jokeri oli kiinnostava projekti, jossa näin mahdollisuuden oppia paljon asioita, tehdä monenlaista ja tutustua uusiin ihmisiin”, Jussi kertoo.

Alkuun hän työskenteli meillä projekti-insinöörinä.

”Tein sitä hommaa puolisen vuotta. Sen jälkeen työskentelin työmaapäällikkönä kolme ja puoli vuotta. Siitä siirryin nykyiseen tehtävääni työpäälliköksi.”

Työmaapäällikön työ oli Jussin mielestä mielekästä, sillä siinä tehtävänkuva ja vastuualue on todella selkeä.

Laaja-alaista osaamista Raide-Jokerilla

Jussi kuvailee Raide-Jokerin projektia ainutlaatuiseksi ja toteaa, että siinä on ollut paljon uusia asioita, osaamista, erilaisia tekniikkalajeja, töitä ja ihmisiä sekä usea eri tilaajaorganisaatio. Raide-Jokerilla hän työskenteli kaikkiaan kolmessa eri roolissa.

”Ensin työskentelin kehitysvaiheessa sopimusdokumenttien parissa, sitten aluevastaavana johtamassa yhtä työmaata ja viimeisimpänä vastuussa kokonaisesta lohkosta. Raide-Jokeri oli erinomainen projekti oppia sen takia, että ihmisiä oli rinnalla ja ylä- ja alapuolella paljon, joten rinnakkaistukea oli tarjolla enemmän kuin jossain pienemmässä projektissa syrjemmässä”, Jussi toteaa.

Hän haluaa korostaa, että ratikkaprojektit ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, ja niiden rakentamisesta johtuva haitta on hyvin lyhytaikainen verrattuna pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

”Esimerkiksi Raide-Jokeri on hankaloittanut rakentamisen aikana puolen miljoonan ihmisen elämää, mutta tulee lopulta helpottamaan vuosikymmeniksi ja -sadoiksi satojen tuhansien ihmisten elämää. Infra on perusta kaikelle yhteiskunnan toimimiselle”, Jussi selventää.

Hyviä esimiehiä ja mahdollisuuksien antamista

YIT:llä Jussi on ollut erityisen tyytyväinen siihen, että työmaatehtävissä roolit ja tehtävät ovat olleet aina hyvin selkeät.

”Minulla on ollut YIT:llä tosi hyviä esihenkilöitä, joille asioista on voinut puhua. Täällä kuunnellaan tekijöitä ja luotetaan ihmisten tekemiseen. Lisäksi täällä annetaan mahdollisuuksia ja näytön paikkoja, mikä on ollut iso positiivinen asia”, Jussi iloitsee.

Vapaa-ajalla Jussi palautuu töistä monin tavoin. Hän viettää aikaa perheen kanssa, liikkuu luonnossa, laittaa ruokaa ja soittaa vaihtelevasti eri soittimia, kuten pianoa, rumpuja ja kitaraa.

Jussi Silvo.png

Urheilua tulee harrastettua vaihtelevasti lenkkeilystä sählyyn ja nyrkkeilyyn.

”Matkustelen myös paljon niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tykkään nähdä maailmaa ja tavata ihmisiä.”

Avoimet työpaikat

Liity tulevaisuuden tekijöihin