Rakennusalassa yhdistyy työmaainsinööriharjoittelijalle sopivassa määrin konkreettisuus ja matemaattiset aineet

Elias Huomo työskentelee meillä työmaainsinööriharjoittelijana Kahvikorttelin asuinalueen hankkeen parissa Helsingissä. Tällaisten harjoittelija- ja uratarinoiden lukeminen oli Eliakselle yksi tekijä, joka alun perin innosti hänet hakemaan rakennusalalle opiskelemaan.

Elias Huomoa on lapsesta asti kiinnostanut tekniikka ja ylipäätään rakentaminen.

”Lukioaikoina erityisesti fysiikka kiinnosti, mutta samaan aikaan olen sen verran käytännönläheinen ihminen, että pelkkä numeroiden pyörittely ei pitemmällä tähtäimellä innostanut”, hän kertoo.

Lukion lopulla jatko-opiskelupaikkaa pohtiessaan Elias yritti löytää alan, jossa yhdistyisi sopivassa suhteessa konkreettisuus ja matemaattiset aineet – ratkaisun avaimet löytyivät rakennusalalta.

”Rakennustekniikan opinnot vaikuttivat mielenkiintoisilta, ja alan ammattilaisia kuultuani sekä juuri tämän tyyppisten harjoittelija- ja uratarinoiden lukemisen jälkeen päätin hakea alalle opiskelemaan.”

Voisikin sanoa, että ympyrä on jollain tavalla sulkeutunut, kun Elias on nyt itse tällaisessa harjoittelijatarinassa inspiroimassa muita nuoria rakennusalalle.

Elias opiskelee neljättä vuotta rakennusinsinööriksi Metropoliassa pääaineenaan rakennesuunnittelu. Opinnot ovatkin jo aivan loppusuoralla ja opinnäytetyön tekeminen alkaa syksyllä. Myös työelämään kunnolla astuminen siintää jo lähitulevaisuudessa.

”Valintaani en ole katunut ja samalla rakentamisen tiellä siis jatketaan edelleen.”

Myös Eliaksen perheestä löytyy paljon tekniikan alan osaamista.

”Isäni on sähkömies, isoveli automaatioinsinööri ja isosisko LVI-insinööri.”

Supernopea rekrytointiprosessi

Elias oli ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen, kesällä 2019 meillä haalariharjoittelussa Keilaniemen Accountor Towerin työmaalla, jossa tunnettu maamerkki sai lopulta uuden elämän peruskorjauksessa. Yksi tähtihetkistä YIT:llä onkin ollut se, kun tämän kesän harjoittelijapäivän kaupunkisuunnistuksessa Elias pääsi näkemään samaisen rakennuksen valmiina ja ihastelemaan näkymiä tornirakennuksen korkealta terassilta.

Haalariharjoittelun jälkeen Elias haki kokemusta YIT:n ulkopuolelta muun muassa työnjohdollisista tehtävistä sekä rakennesuunnittelusta.

”Olin kuitenkin seurannut työmaainsinöörin tehtäviä sivusta jo kauan ja ne alkoivat kiinnostaa koko ajan enemmän. Minulle oli jäänyt hyvä fiilis YIT:stä ja työmaainsinööriharjoittelijan paikka sattui olemaan vapaana.”

Päätöstä paikan hakemisesta ei tarvinnut kauaa miettiä.

”Supernopean rekrytointiprosessin jälkeen olen nyt työskennellyt YIT:llä työmaainsinööriharjoittelijana vajaa puoli vuotta Vuosaaressa sijaitsevan Korttelihankkeen parissa.”

Hanke alusta loppuun

Elias on viihtynyt korttelihankkeella hyvin ja asuntorakentaminen onkin hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa.

Mukavaa on ollut myös päästä näkemään vihdoinkin hanke jo melko varhaisesta vaiheesta myöhemmin vielä myös loppuun saakka, kun on voinut kesän kokopäivätöiden lisäksi työskennellä YIT:llä myös tuntitöinä opintojen ohessa. Sen myötä Elias on saanut myös paremman kokonaiskuvan siitä, mitä eri vaiheita rakennusprojekteihin kuuluu.

”Vuosaareen rakentuu neljän korttelin kokonaisuus, joista viimeisen rakenteilla olevan korttelin kohteissa eli As Oy Helsingin Pressossa ja Kahvipavussa saan olla mukana”, hän toteaa.

Työnkuva työmaainsinööriharjoittelijana on laaja - työtehtävien monipuolisuus onkin päässyt hiukan jopa yllättämään Eliaksen YIT:llä.

Työmaainsinööriltä vaaditaan Eliaksen mukaan niin hyviä organisointitaitoja, vahvaa tietoteknistä osaamista, järjestelmällisyyttä, aikataulullista silmää kuin myös tehokkuutta, kielitaitoa ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Myös aikaisemmin opitusta rakennusteknisestä osaamisesta on paljon hyötyä.

Eliaksen työtehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä työmaalle, määrälaskennan tekemistä sekä sen mukaan tarjouskyselyiden ja materiaalitilauksien tekemistä, erilaisten dokumenttien laatimista ja päivittämistä, palaverien järjestämistä ja niissä kirjurina toimimista, eteen tulleiden haasteiden selvittämistä sekä apukätenä toimimista työnjohdolle.

Työmaallekin pääsee myös fyysisesti käymään esimerkiksi erilaisten katselmusten ja kokouksiin liittyvien kierrosten lomassa.

Monipuolisen työnkuvan myötä Elias on oppinut meillä paljon erilaisia asioita, kuten eri ohjelmien käyttöä, ongelmanratkaisukykyä, aikatauluttamista, työmaan kustannushallintaa ja erilaisten dokumenttien laatimista.

Sosiaalisena ihmisenä Elias pitää siitä, että työmaainsinööriharjoittelijana saa tehdä töitä laajan verkoston kanssa.

”Tämä työ on senkin vuoksi monipuolista, että tässä tulee päivittäin oltua paljon yhteyksissä erilaisten ihmisten, kuten YIT:n oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon sekä työntekijöiden, suunnittelijoiden, tavarantoimittajien sekä rakennusvalvonnan kanssa. Toisinaan myös YIT:n johtoa tai projektitukea tulee paikalle. Onkin ollut mukava huomata, että kaikki johdosta alkaen osallistuvat projektien eteenpäin saattamiseen.”

Laadukas perehdytys

Eliasta motivoi hänen työssään uusien haasteiden ratkominen sekä motivoiva työympäristö, joka kannustaa omalla esimerkillään tekemään työt viimeisen päälle.

”Parasta YIT:llä on ollut se, että on päässyt soveltamaan aikaisemmin opittua tietoa, oppinut uusia asioita ja kasvattanut omaa ammattitaitoa. Täällä on myös mukava ja ammattitaitoinen työporukka sekä hyvä yhteishenki, tietysti huumoria ja rentoutta unohtamatta.”

Perehdytyksiin Elias on ollut meillä hyvin tyytyväinen. Lisäksi on ollut mukavaa, että kollegoilta on saanut luottoa omaan tekemiseen sekä hyvää palautetta.

”Täällä on ollut todella laadukas perehdytys. Lisäksi aina saa apua, kun kysyy. Olen myös päässyt tuuraamaan kesällä vakituista työmaainsinööriä ja sen myötä testaamaan omaa osaamistani”, Elias kertoo.

Eliaksella onkin YIT:stä vain hyvää sanottavaa ja erityisesti opiskelijoille tarjolla olevat mahdollisuudet saavat häneltä kiitosta.

”Opiskelijoilla on täällä hyvät oltavat, sillä töitä ja koulua pystyy yhteensovittamaan ja lopputöiden teolle on mahdollisuus. Olen osallistunut myös moniin YIT:n järjestämiin hyviin tapahtumiin, joissa on päässyt tutustumaan samalla muihin YIT:läisiin.”

Vauhdin hurmaa ja rakennusalan tapahtumien järjestämistä

Vapaa-ajalla Eliasta innostaa vauhdin hurma ja sen myötä vapautuminen arjen sekä työn kiireistä.

”Kaikki extreme ja uudet kokemukset kiinnostavat. Viimeisimpänä tuli esimerkiksi kokeiltua alamäkipyöräilyä. Muutenkin urheilua on tullut harrastettua aika laajalla skaalalla. Tällä hetkellä kiinnostavimpia lajeja ovat jääkiekko ja padel. Myöskin luonnossa olo ja veneily ovat tärkeää vastapainoa töille ja koululle.”

Alamäkipyöräily.jpg

Lisäksi Elias on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:llä.

”Järjestän rakennusalan opiskelija- ja nuorjäsenille muun muassa erilaisia tapahtumia ihan laidasta laitaan, kuten asuntomessu-vierailuja sekä erilaisia ekskursioita ja lajikokeiluja esimerkiksi padelin, kartingin ja paintballin parissa. Suosittelen siis vahvasti kaikkia alan opiskelijoita osallistumaan heille suunnattuihin tapahtumiin, jos yhtään uusiin ihmisiin ja lajeihin tutustuminen kiinnostaa.”

Syksyllä alkavaa opinnäytetyön parissa ahertamista Elias odottaa innolla. Opinnäytteensä hän tulee tekemään YIT:lle toimeksiantona. Vuodenvaihteessa valmistumisen jälkeen Elias pääsee tekemään vielä monipuolisemmin työmaainsinöörin työtehtäviä.

”Olen tykännyt paljon työmaainsinöörinä olosta, joten haluan kehittää itseäni näissä hommissa ainakin vielä jonkin aikaa. Myös jatko-opintoihin diplomi-insinööriksi hakeutuminen on alkanut kiinnostaa.”

Pidemmän aikavälin tavoitteena Eliaksella olisi päästä joskus ulkomaille töihin.

”Aika näyttää, mihin lopulta päätyy.”

Avoimet työpaikat

Liity tulevaisuuden tekijöihin