Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT:n strategia

Uudistetussa strategiassa kasvun moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys. Yhtiö haluaa erottautua välittämällä aidosti asiakkaistaan, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektinjohtamisella sekä innostavalla esimiestyöllä. 

Strategian toteuttamista tukee kolme kehitysohjelmaa: Asumisen palvelut, Korjausrakentamisen palvelut ja Tuottavuusloikka. Yhtiön uudistumista muuttuvaan markkinaympäristöön sopivaksi vauhditetaan sisäisin toimintatapamuutoksin, rakentamalla kumppanuuksia, syventämällä asiakastyötä sekä investoimalla innovaatioihin, joiden avulla YIT voi nopeuttaa uudistumistaan ja lisätä entisestään kilpailukykyään.

Kannattavuuden parantaminen

Asumisen toimialoilla kannattavuutta parannetaan lisäämällä kuluttajamyyntiä ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Smartti-asumiskonseptin innovaatioita käytetään myös perinteisemmässä tuotannossa. Toimitilat ja infra -toimialalla kannattavuutta parannetaan lisäämälläpidemmän arvoketjun hankkeiden määrää sekä omaperusteisessa että neuvottelupohjaisessa liiketoiminnassa. 

Tuottavuusloikka-kehitysohjelmalla vähennetään hukkaa nykyisissä prosesseissa ja toimintatavoissa. Tavoitteena on merkittävä tuotantokustannusten alentaminen suunnittelunjohtamisen, hankinnan ja tuotannon tiiviimmän yhteistyön kautta. Käytettävien esivalmisteiden määrää nostetaan, tuotannon läpimenoaikoja lyhennetään ja keskeisiä osaamisalueita vahvistetaan. 

YIT on saavuttanut erinomaisia tuloksia asiakaskokemuksen, laadun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa eri puolilla konsernia. Kehitystyötä jatketaan edelleen ja parhaita käytäntöjä levitetään nopeasti kaikkien yksiköiden käyttöön.  

Kasvun vahvistaminen 

YIT vahvistaa edelleen kasvukeskusten hankekehitystä ja laajentaa yhteistyötään kumppaneiden kanssa hankkeiden innovoimiseksi, rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi. Yhtiö on perustanut uuden koko konsernin alueella pitkäjänteisten kehityshankkeiden innovointiin keskittyneen yksikön sekä yhteisyritys Regeneron Helsingin alueelle.  

YIT:n tilauskanta Suomessa ja CEE:ssä on nyt ennätyksellinen. Valmisteilla olevat hankkeet antavat vahvan pohjan seuraavan kolmivuotiskauden kasvulle. Menestys projekteissa edellyttää yrityskulttuurin vahvuuksien ja osaavan henkilöstö vaalimista. 

Asumisen palvelut ja Korjausrakentamisen palvelut -kehitysohjelmilla kasvatetaan uutta liiketoimintaa. Kasvua haetaan synnyttämällä uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja.  

Venäjän liiketoiminnan muutosnopeutta kiihdytetään  

YIT:n Asuminen Venäjä -toimialan strategisena tavoitteena on jatkaa pääoman vapauttamista parantamalla pääoman kiertonopeutta ja nopeuttamalla kannattavuuden parantumista. Tavoitteena on pienentää Venäjälle investoitua pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa (noin 80 miljoonaa euroa) 2018 loppuun mennessä. 

Yhtiö jatkaa toimintaansa kaikilla nykyisillä toiminta-alueilla. Tontteja ostetaan valikoivasti ja keskitytään tontteihin, joiden odotettu kannattavuus ja pääoman tuotto ovat aiempaa tasoa korkeammalla. Uusissa aluehankkeissa YIT käyttää jatkossa kumppanuusmalleja sitoutuvan pääoman määrän vähentämiseksi. Rakentamisvolyymi on historiallisia tasoja matalampi, kunnes kannattavuuden riittävä taso saavutetaan. Kasvavassa Service-liiketoiminnassa laajennetaan asiakaskuntaa ja palvelutarjontaa. 

 

 

Pörssitiedote uudistetusta strategiasta

taloudelliset tavoitteet

Kaupunkikehitys tasapainoisen liiketoimintaportfolion kasvun moottorina

Sulje
Lähetetään...