Paikalliset sivut:
YIT Group

YIT:n strategia

Strategiassa kasvun moottorina toimii kasvukeskusten hankekehitys. Yhtiö haluaa erottautua välittämällä aidosti asiakkaistaan, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektinjohtamisella sekä innostavalla esimiestyöllä. 

Yhdistyneen yhtiön strategiaa on kuvattu sulautumisesitteessä, joka julkaistiin syksyllä 2017 osana YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisprosessia.

Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on tulla yhdeksi Pohjois-Euroopan kaupunkikehityksen johtavista toimijoista. Yhdistynyt yhtiö pyrkii entisestään parantamaan laatuaan ja asiakaskokemusta sekä tuomaan asiakkailleen jatkuvasti uusia, innovatiivisia palveluita ja ratkaisuja. Yhdistyneen yhtiön entistä tasapainoisempi tuote- ja palvelutarjoama sekä maantieteellinen rakenne parantavat yhdistyneen yhtiön suhdannekestävyyttä ja riskinsietokykyä. Parantunut suhdannekestävyyd tukee kassavirtaa ja edesauttaa kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Yhdistyneen yhtiön menestys perustuu ennen kaikkea ammattitaitoiseen henkilöstöön ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Yhdistyneen yhtiön liiketoiminta tapahtuu seuraavilla neljällä liiketoiminta-alueella, jotka mahdollistavat kaupunkien kehittämisen ja yhdistämisen entistä laaja-alaisemmin:

Asuminen: Asuntojen ja kokonaisten asuinalueiden rakentaminen ja kehittäminen.

Toimitilat: Toimistojen, liike-, tuotanto- ja logistiikkatilojen ja julkisten rakennusten rakentaminen ja kehittäminen, terveydenhuoltosektorin ratkaisut sekä kiinteistökehityspalvelut. Palveluvalikoimaan kuuluu myös korjausrakentaminen.

Infra: Teiden ja väylien rakentaminen, mukaan lukien sillat, maanalainen rakentaminen, maa- ja pohjarakentaminen, energia-, vesihuolto-, ja teollisuuslaitosten rakentaminen, päällystys sekä huolto ja kunnossapito.

Kiinteistöt: Toimiala keskittyy merkittävien hankekehityskohteiden kehitysvaiheen rahoittamiseen sekä tonttien ja kehitettyjen kiinteistöjewn omistamiseen ja edelleen realisointiin sopivalla hetkellä. Strategiansa mukaisesti YIT:n tavoitteena on tehdä pääosa suurista jja pitkäaikaisista investoinneista jatkossa kumppanien kanssa. Uuden toimialan tarkoituksena on parantaa konsernin kasvuedellytyksiä, selkiyttää kumppanuusmallisten hankkeiden läpivientiä ja raportointia sekä mahdollistaa samalla tasaista kassavirtaa tuottavan hankeportfolion rakentuminen.

Näkemyksellinen kaupunkikehitys on liima kaikkien liiketoiminta-alueiden välillä. Merkittävä kilpailuetu syntyy yhdistämällä eri liiketoiminta-alueiden teknistä ja hankekehitysosaamista uusien isojenkin hankkeiden luomiseksi. Yhtiön investointikapasiteetti kasvaa merkittävästi uuden Kiinteistöt-liiketoiminta-alueen avulla.

Yhdistyneen yhtiön tavoitteena on kehittää edelleen YIT:n ja Lemminkäisen strategioita, joita on kuvattu tarkemmin sulautumisesitteessä. Yhdistyneen yhtiön johto tulee edelleen tarkastelemaan ja kehittämään strategiaa, jonka yhdistyneen yhtiön hallitus hyväksyy myöhemmin.

 

taloudelliset tavoitteet

Kaupunkikehitys tasapainoisen liiketoimintaportfolion kasvun moottorina

Sulje
Lähetetään...