Riskienhallinta Triplan kokoisessa suurhankkeessa

Riskienhallinta Triplan kokoisessa suurhankkeessa

TRIPLA-HANKKEEN RISKIT

Tripla-hankkeen riskit määriteltiin hankkeen alkuvaiheessa kattavasti. Niitä ovat muun muassa:
• Strategiset riskit: Kaavoitus, rakennusluvat, talouden suhdanteet, vuokraus ja sijoittajamyynti, henkilöstö, tietyt tekniset riskit.
• Operatiiviset riskit: Aikataulu, laatu, turvallisuus, tekniset ja juridiset riskit, viestintä ja logistiikka yms.

RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI

Triplan riskienhallintaa johdetaan monella eri tasolla. Riskienhallinta on organisoitu seuraavasti:
• Ohjausryhmä keskittyy strategisiin riskeihin ja niiden hallintaan.
• Hankejohtaja seuraa strategisia ja operatiivisia riskejä.
• Suunnittelu-, tuotanto-, myynti- ja konseptijohtajat hallitsevat operatiivisia riskejä.
• Hanke on jaettu useaan, helposti hallittavaan osaprojektiin. Projektipäälliköt seuraavat omien projektiensa operatiivisia riskejä.

Riskienhallinnan käytännöt

• Selkeät tavoitteet ja vastuut.
• Jatkuva riskien tunnistaminen ja seuranta – välitön reaktio poikkeamiin.
• Saumaton yhteistyö sidosryhmien kanssa (viranomaiset, asukkaat, sijoittajat, alihankkijat yms.).
• Standardisoidut toiminnot ja tuotannon suunnittelu.
• Hankkeen pilkkominen hallittavissa oleviin osaprojekteihin.
• Osaava henkilöstö ja vahva kulttuuri.

Hankkeen riskitaso on sijoittajamyynnin ja vuokrauksen etenemisen sekä pohjatöiden valmistumisen myötä laskenut merkittävästi ja laskee rakentamisen ja vuokrauksen edetessä jatkuvasti. Erinomaisen suunnittelun ja toteutuksen ansiosta projekti etenee jopa alkuperäistä aikataulua edellä.