Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 03/2019

Maaliskuussa järjestettiin järjestyksessään toinen yhdistyneen yhtiön varsinainen yhtiökokous. Messukeskuksessa järjestetyssä tilaisuudessa oli edustettuina lähes 55 prosenttia osakkeista. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kertoi katsauksessaan vuoden 2018 tapahtumista ja onnistumisista sekä vastasi tilaisuudessa osakkeenomistajiemme kysymyksiin.

Yhtiökokouksen lisäksi olemme tavanneet sijoittajia niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomessa järjestimme velkasijoittajille ja -analyytikoille aamutilaisuuden Triplassa, jossa lyhyen talouskatsauksen jälkeen vierailijoille kerrottiin tarkemmin Tripla-hankkeesta ja Mall of Triplasta sekä vierailtiin työmaalla. Triplan rakentaminen sekä vuokraus etenevät aikataulussa, ja esimerkiksi joulukauppaan 2019 avautuvan Mall of Triplan vuokrausaste maaliskuussa oli 88 %. Tiesitkö, että tuoreen arvion mukaan jopa yli 30 prosenttia suomalaisista asuu 30 minuutin matkan päässä Triplasta?

Sijoittajia kiinnostaa edelleen Venäjän toimintojen tilanne. YIT saavutti vuoden 2018 lopussa syksyllä 2016 asetetun tavoitteen pienentää Venäjälle asuntorakentamiseen sitoutunutta pääomaa kaikkiaan 6 miljardia ruplaa. Lisäksi YIT on ilmoittanut, että yhtiön tavoitteena on vähentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa aiemmasta edelleen noin 100 miljoonalla eurolla (8 miljardilla ruplalla) strategiakauden 2019-2021 aikana.

Vuoden 2018 tuloksen jälkeen meiltä on myös kysytty, mitä aiomme tehdä kilpailu-urakoinnin heikolle kannattavuudelle. Uudessa strategiassa YIT on määritellyn kasvun lähteiksi kaupunkikehityksen sekä suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Kilpailu-urakoinnissa yhtiöllä ei ole kasvutavoitteita, vaan niitä tehdä resurssien salliessa kannattavuus keskiössä. Kannattavuuden parantamiseksi olemme panostaneet muun muassa tarjous- sekä sopimusprosessien kehittämiseen.

Toinen keskusteluissa usein esillä oleva teema on Suomen asuntomarkkina. Arvioimme, että tämän vuoden asuntokysyntä pysyy viime syksyn tasolla.  YIT reagoi muuttuviin markkinatilanteisiin esimerkiksi säätelemällä aloituksia. YIT:n toimenpiteistä pienentää valmiisiin myymättömiin asuntoihin liittyvää riskiä voi lukea lisää seuraavasta kappaleesta.

Uusi yhteisyritys pienentämään myymättömiin asuntoihin kohdistuvaa riskiä

Kerroimme maaliskuussa myös, että YIT on mukana perustamassa yhteisyritystä, joka sijoittaa YIT:n rakentamiin vuokrakäyttöön suunnattuihin asuntoihin Suomessa. Yhteisyrityksessä sijoittajina ovat YIT (49 %) sekä ryhmä suomalaisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä mukaan lukien Oma Säästöpankki ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa. Samassa yhteydessä YIT myi muodostettavalle yhteisyritykselle lähes 600 valmista tai rakennusvaiheen loppuvaiheessa olevaa asuntoa, joiden arvo oli yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.

Perustettava yhteisyritys vuokraa omistamiaan asuntoja ja vuokranvälityksestä vastaa osittain YIT:n oma asuntovuokraustiimi. Asuntokannan hallinto sekä yhteisyrityksen raportointi on ulkoistettu FinCap-konsernille. Vahvistamalla vuokra-asuntotarjontaa YIT panostaa strategiansa mukaisesti suhdanteita kestäviin liiketoimintoihin, jotka perustuvat pitkäaikaisiin palvelu- tai vuokrasopimuksiin tai trendinomaisesti kasvavaan kysyntään. Vuokra-asuntoportfolion tavoitteena on tuottaa YIT:lle tasaista kassavirtaa ja luoda arvonnousupotentiaalia realisoimalla asunnot vaiheittain sopivalla hetkellä.

Yhteisyrityksen omistus, vuokratuotot ja mahdolliset myyntivoitot asuntojen jälleenmyynnin yhteydessä raportoidaan Kiinteistöt-segmentissä.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto – mikä muuttuu?

Uusi IFRS16 vuokrasopimukset -standardi astui voimaan 1.1.2019. Sen seurauksena kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen uushankinta-arvoltaan vähäisiä vuokrakohteita sisältäviä ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia lukuun ottamatta.

Olemme kertoneet aiemmin, että taseen kokonaismäärän odotetaan kasvavan 300-350 miljoonaa euroa IFRS 16 -käyttöönoton myötä. Standardin käyttöönotto vaikuttaa osaan tunnusluvuista, mutta sillä ei odoteta olevan olennaisia vaikutuksia esimerkiksi tilikauden tulokseen tai omaan pääomaan.

YIT käyttää siirtymävaiheessa yksinkertaistettua lähestymistapaa, eikä näin ollen yhtiö oikaise vertailulukuja. Kerromme standardin käyttöönoton vaikutuksista tarkemmin vielä ennen tämän vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamista.

Uusi Silent Call -käytäntö alkaa

Lanseeraamme maaliskuun lopussa analyytikoille Silent Callin, joka toteutetaan jatkossa neljä kertaa vuodessa, aina ennen hiljaisen jakson alkua. Tässä puhelinkonferenssissa talousjohtaja kertaa lyhyesti pian päättyvän vuosineljänneksen tapahtumat, ja samalla analyytikoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen varsinaisen hiljaisen jakson alkamista.

Tilaisuus julkaistaan jälkikäteen podcastina verkkosivuillamme.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas kertoi YIT:n tuoreita kuulumisia myös SijoitusSummitissa, pääset katsomaan esityksen täällä.

Lähetetään...