Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus kesäkuu 2019

YIT tiedotti juuri ennen juhannusta merkittävistä muutoksista Venäjän liiketoiminnoissa. YIT on pienentänyt Venäjälle sitoutunutta pääomaa strategiansa mukaisesti jo useamman vuoden.  Aikaisempaan vähentämistavoitteeseen päästiin muun muassa myymällä osia isoista tonteista ja valmiita myymättömiä asuntoja. Viime syksynä yhtiö ilmoitti tavoitteekseen pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa edelleen noin 100 miljoonalla eurolla ja parantaa Venäjän liiketoiminnan kannattavuutta. Sen vuoksi yhtiö päätti luopua Moskovan, Moskovan alueen ja Donin Rostovin asuntorakentamisesta, urakointiliiketoiminnasta ja päällystyksestä.

YIT ei ole lähdössä Venäjältä, vaan keskittää toimintonsa niihin kaupunkeihin, joissa liiketoiminta on ollut läpi Venäjän taantuman kannattavaa, tonttien saatavuus ja hintataso ovat järkeviä ja ostovoima on YIT:n tuotteelle riittävä. YIT jatkaa ja kehittää edelleen asuntorakentamisen liiketoimintaa Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa ja Tjumenissa. YIT on viime aikoina panostanut asumisen aikaisiin palveluihin ja kiinteistöjensä huoltoliiketoimintaan Venäjällä. Tätä liiketoimintaa jatketaan ja kasvatetaan jatkossakin. YIT huoltaa tällä hetkellä noin 50 000 asuntoa tai liiketilaa, ja YIT:n digitaalisen alustan, Dispatcher 24:n, palveluja käyttää 500 000 kotitaloutta.

Mitä nämä päätetyt strategiset liikkeet sitten tarkoittavat lukujen osalta?  Kassavirtaa, alaskirjauksia ja muuntoerojen uimista lukuihin. Positiivinen nettokassavirta on arviolta 50 miljoonaa euroa tämän ja seuraavien kahden vuoden aikana. Toiminnoista luovuttaessa muun muassa myydään tontteja, ja niistä saatavan kassavirran ajoittumista on vaikea arvioida sen tarkemmin. YIT tekee järjestelyistä johtuen noin 31 miljoonan euron kertaluontoisen alaskirjauksen alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varauksen liiketoimintojen alasajamiseksi toisella vuosineljänneksellä. Eli tämä vaikuttaa sekä omaan pääomaan että liikevoittoon, muttei oikaistuun liikevoittoon segmentti- tai konsernitasolla.

Kun toiminnoista on luovuttu, YIT:n omaan pääomaan valuuttakurssimuutoksista jo aikaisemmin kirjautuneet muuntoerot tuodaan tuloslaskelmaan. Tämä johtuu siitä, että YIT:llä on Venäjän liiketoiminnoissa tulot, menot ja tase ruplissa, mutta raportointi euroissa. Kurssimuutokset ovat näkyneet laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa muuntoeroissa. Muuntoeroja kirjataan tuloslaskelmaan viimeisellä neljänneksellä arviolta 14 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja noin 64 miljoonaa euroa vuosina 2020–2021. Muuntoerot kirjataan silloin kun liiketoiminnasta luovutaan. Muuntoerojen kirjaamisella edellä kuvatulla tavalla ei ole vaikutusta kassavirtaan tai oman pääoman kokonaismäärään.

Kaikki näissä yllä luetelluissa alasajettavissa liiketoiminnoissa syntyvä liikevoitto tai -tappio kirjataan toisesta vuosineljänneksestä lukien oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. Kun kohteita valmistuu esimerkiksi Moskovan alueella, kirjataan myös niistä syntyvä liikevoitto oikaisueriin. Jatkossa oikaistut luvut kuvastavat siis niitä kaupunkeja ja liiketoimintoja, joihin panostetaan jatkossakin.

Tehdyillä päätöksillä ja niistä tehtävillä kirjauksilla ei ole vaikutusta yhtiön vuoden 2019 tulosohjeistukseen. Nyt tiedotimme hallituksen päätöksistä, ja kaiken toteuttaminen vie aikansa. Kohteiden valmiiksi rakentaminen, tonttien myynti ja mahdolliset liiketoimintojen myynnit tehdään ennalta valmistellun  suunnitelman mukaisesti. Se tulee viemään aikansa, joka johtaa liiketoimintojen päättymiseen kerrotuilla alueilla noin vuosina 2020-2021. 

Yhtiö on ollut Venäjällä yli 50 vuotta, ja tonttikantamme, brändimme ja asemamme on vahva kaupungeissa, joissa jatkamme toimintaa. Kyse on strategian toteuttamisesta ja pääoman allokoimisesta strategiamme mukaisesti esimerkiksi Triplan kaltaisiin kaupunkikehityskohteisiin.

Kuuntele etenkin Venäjä-tiedotetta käsittelevä Silent call podcast täällä.

Lähetetään...