Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 12/2017

Milloin yhdistyminen tapahtuu? Tällä hetkellä sijoittajat ovat kyselleet erityisesti YIT:n ja Lemminkäisen suunnitellun yhdistymisen toteutumisajankohdasta. Yhdistyminen vaatii tarvittavat viranomaisluvat. Markkinaoikeus myönsi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle jatkoaikaa 26.1.2018 asti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen käsittelemiseksi. Jatkoajan myöntämisen johdosta sulautuminen toteutuu todennäköisesti aikaisintaan 1.2.2018. KKV:n 13.12. julkaisema tiedote löytyy täältä.

Jatkokäsittely ei ole täysin poikkeuksellista. Tänä syksynä KKV:llä on ollut useita isoja hankkeita käsittelyssä, ja jatkoaikaa markkinaoikeudelta myönnettiin myös Scandicin ja Restelin välisen yrityskaupan käsittelyyn. Toivomme, että yhdistyminen olisi mahdollista saattaa voimaan helmikuun alussa, samoihin aikoihin vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen julkistuksen kanssa.

Järjestimme analyytikoille jo perinteeksi muodostuneen joululounaan Helsingissä marras-joulukuun vaihteessa, jolloin myös vierailimme huippuluokan toimistokohteessa osoitteessa Kasarminkatu 21. Pari viikkoa lounaan jälkeen kohde valmistui ja sen myynti toteutui. Kauppa kirjattiin vuodelle 2017.  Lounaskeskustelu pyöri yleisten asioiden ympärillä, toki ainutlaatuinen toimistorakennus, sen rakennusprosessi sekä rakentamista edeltänyt harvinaislaatuinen purkuprosessi herättivät kiinnostusta.

Lounaalla kävimme läpi myös muutosta kuluttaja-asuntokohteiden rakennusaikaisessa rahoituksessa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä muutimme tapaa rahoittaa kotimaista kuluttajille myytävää asuntotuotantoa. Aikaisemmin YIT on myynyt kohteen urakkasaatavat rahoittajapankille ja kohteen valmistuessa nostetulla asunto-osakeyhtiölainalla on maksettu urakkavelka pois. YIT siirtyi nyt markkinakäytännön mukaiseen rahoitusmalliin, jossa asunto-osakeyhtiölainaa nostetaan kohteen valmiusasteen mukaan ja sillä rahoitetaan kohteen rakentamista. Syy muutokseen on se, että aiemmin käytössä ollut malli ei enää tarjonnut samoja hyötyjä kuin aikaisemmin ja kuten sanottu, nyt käytössä oleva malli on yleinen markkinakäytäntö. Lisäksi tällä mallilla on positiivinen vaikutus raportoituun nettovelkaan, sillä nostetusta asunto-osakeyhtiölainasta myytyihin asuntoihin kohdistuva osuus ei rasita jatkossa YIT:n tasetta. Muutoksen myötä raportoidusta nettovelasta tippuu vuoden viimeisellä neljänneksellä pois merkittävä osa (ei kokonaan), sillä nettovelasta kolmannen neljänneksen lopussa yli 30% liittyi rakennusaikaiseen rahoitukseen.

Joulukuussa olemme tiedottaneet vilkkaasti: aloitamme uusia asuntohankkeita Suomessa ja CEE-maissa, rakennamme hybridihoivahankkeen Vantaalle ja lähipalvelukeskuksen Helsinkiin. Mediaan nousi etenkin asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentaja Projektipalvelu Talon Tekniikka Oy:n kanssa allekirjoitettu sopimuskokonaisuus yritysjärjestelystä. Kaupalla YIT vahvistaa korjausrakentamisliiketoimintaansa. Myös Kuopion Kuntolaakson elinkaarihanke sai hienosti palstatilaa.

Haluamme toivottaa kaikille Sijoittajakatsauksen lukijoille oikein menestyksekästä uutta vuotta 2018!

 

YIT:N VELKASALKKU KAUDEN 9/2017 LOPUSSA, 701 MILJ. E

Sijoittajasuhteet ja asuntomyynti valmiina vastaamaan kysymyksiin Sijoitus Invest -messuilla Helsingin Pasilassa 29.11.2017.

TIETOJA LEMMINKÄISEN OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA

YIT:n ja Lemminkäisen sulautumisen yhteydessä annettavia YIT:n osakkeita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, ja osakkeet annetaan Yhdysvaltain
arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintiä koskevan poikkeuksen nojalla.

YIT ja Lemminkäinen ovat suomalaisia yhtiöitä ja YIT:n osakkeiden antamiseen sovelletaan Suomessa sovellettavia menettelyllisiä ja tiedottamista koskevia velvollisuuksia, jotka saattavat erota Yhdysvaltain vastaavista. Mitkä tahansa tässä sijoittajakatsauksessa olevat tilinpäätöstiedot tai muut taloudelliset tiedot on saatettu laatia muiden kuin Yhdysvaltain kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai tilinpäätöksiin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti.

Lemminkäisen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumisen yhteydessä voi olla vaikeaa, koska YIT ja Lemminkäinen
ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki YIT:n ja Lemminkäisen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän seurauksena Lemminkäisen yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat
eivät välttämättä voi haastaa YIT:tä tai Lemminkäistä tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi YIT:n ja Lemminkäisen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa tai noudattamaan sen tuomiota voi olla vaikeaa.

Lemminkäisen osakkeenomistajien tulisi olla tietoisia siitä, että YIT voi ostaa Lemminkäisen osakkeita muutoin kuin sulautumisen kautta, kuten vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvotelluin ostoin milloin tahansa esitetyn sulautumisen vireilläoloaikana.

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ? 
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

Hanna Jaakkola
Maija Hongas
Ella Malm

 

Seuraa meitä Twitterissä 
@YITInvestors

 

 

 

Lähetetään...