Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 12/2016

Luet YIT:n ensimmäistä Sijoittajakatsausta. Haluamme sijoittajasuhdetiimissä palvella sinua, osakkeenomistaja tai sijoittamista harkitseva. Lyhessä katsauksessa nostamme esille niitä aihepiirejä, jotka askarruttavat ammattisjoittajia maailmalla kiertäessämme tai Käpylässä heitä tavatessamme. Tällä hetkellä keskiössä on uudistettu strategiamme ja se, miten kannattavutta kasvatetaan.

Strategian ytimenä ja yhtiön visiona on tuoda lisää elämää kestäviin kaupunkeihin. Kasvun moottori on kestävä kaupunkikehitys, jota teemme jatkossa entistä enemmän kumppaneittemme kanssa. Kaupunkikehityksessä yhdistyvät YIT:n erityisosaaminen asuntojen, toimitilojen, kokonaisten alueiden sekä toimivan infrastruktuurin kehittäjänä ja rakentajana. Hyvinä esimerkkeinä strategiamme mukaisesta kaupunkikehityksestä Suomessa ovat vaikkapa Ranta-Tampella, Konepaja, Kasarminkatu 21, Tampereen raitiotiehanke ja Triplan kaupunkikeskus.

Maantieteellisesti strategian painopisteenä on CEE-maiden ja Suomen kasvukeskukset. Venäjälle sitoutunutta pääomaa vähennetään tulevina vuosina pitäen kuitenkin kriittinen volyymi kussakin kuudessa YIT:n toimintakaupungissa.

Kaikessa tekemisessämme halumme vastata entistä paremmin asiakkaittemme odotuksiin ja olla edelläkävijä uuden teknologian ja innovaatioiden käytössä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Smartti-asuntokonsepti.

Juuri asiakkaiden kysyntään vastaaminen on avain kannattavuuden kasvuun asuntopuolella. Oikea tuote menee paremmin kaupaksi sille kohderyhmälle, jolle se on tarkoitettu. Asiakkaat etsivät kokonaishinnaltaan edullisempia asuntoja kasvukeskuksissa – kaikissa toimintamaissamme.

Sijoittajamarkkina on YIT:lle edelleen tärkeä, vaikka kuluttaja myynnin kasvattaminen onkin keskiössä kannattavuuden parantamisen vuoksi. Sijoittajakaupoilla tarkoitetaan kahta eri asiaa:

  1. Kokonaisen rakennuksen rakentamista esimerkiksi rahastoille. Tällöin kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat YIT:lle hyvällä tasolla.
  2. Yksittäisten myymättömien valmiiden asuntokohteiden niputtamista kokonaisuudeksi ja myymällä sijoittajalle. Tällöin sekä kannattavuus että ROI ovat heikompia. Nippukaupoilla YIT keventää sijoitettua pääomaansa.

Toimitilat ja infra -toimialalla kannattavuutta parannetaan hakemalla laajempia ja moniulotteisempia projekteja, kuten esimerkki Tripla. Rakennamme yhdessä sijoittajakumppaneidemme kanssa Keski-Pasilaan julkisen liikenteen solmukohtaan Helsingin toista keskustaa; uudenlaisen kauppakeskuksen, toimistoja, hotellin ja runsaasti asuntoja. YIT vastaa myös alueen infrastruktuurin rakentamisesta sekä kauppakeskuksen vuokrauksesta. YIT:n kilpailukyvyn keskeisiä vahvuuksia ovat muun muassa monialainen tekninen osaaminen, monimutkaisten hankkeiden johtaminen ja tehokas riskien hallinta sekä vakiintuneet kumppanuudet muutamia mainitakseni. Näillä eväillä myös kannattavuus saadaan paranemaan.

Ranta-Tampellan ensimmäinen kohde Näsinkeula varattiin ennätysajassa

YIT käynnistää Ranta-Tampellan aluehankkeen talonrakennustyöt Tampereella. Ensimmäinen rakennettava kohde on Keulakorttelin osana oleva Asunto oy Tampereen Näsinkeula -asuintalo, johon tulee 37 asuntoa. Kohteen arvo on lähes 20 miljoonaa euroa. Keulakortteliin on suunnitteilla viisi taloyhtiötä, ja alustavan arvion mukaan kortteli valmistuu vuonna 2022.

Asuntoaloitukset Suomessa
-> Kuluttajien osuus kasvussa

 

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä!

InvestorRelations(at)yit.fi

Iida Lähdemäki

Kaj Paulamäki

Hanna Jaakkola

Seuraa meitä Twitterissä
@YITInvestors

Lähetetään...