Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 9/2018

YIT julkaisi uuden strategiansa 19.9.2018. Strategia on luonnollinen jatkumo YIT:n aiemmalle strategialle. Strategian tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Yhtiön strategisia painopisteitä, kasvun ja rakenteellisen kannattavuuden lähteitä, ovat kaupunkikehitys ja talouden suhdanteita kestävät liiketoiminnot. Strategia rakentuu vahvojen megatrendien, kaupungistumisen, kestävän kehityksen sekä digitalisaation, varaan.

Kaupunkikehittämisessä YIT voi hyödyntää vahvuuksiaan: hankkeiden kehittämisen, suunnittelun johtamisen ja vaativien projektien hallinnan osaamistaan. Koko rakentamisen arvoketjun hallinta ideasta ylläpitoon tuo myös suurimmat tuottavuus- ja asiakashyödyt. Omaperusteiset hankkeet, elinkaarihankkeet, erilaiset kokonaisvastuurakentamisen muodot sekä yhteistoiminnalliset hankkeet kuten allianssit mahdollistavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan hyötyjen saavuttamisen.

Laaja hankeportfolio, vuokratuotot, omistusten arvostus käypään arvoon ja tasaisesti realisoitavat myyntituotot tekevät Kiinteistöt-segmentistä suhdanteita hyvin kestävän liiketoiminnon. Muita yli suhdanteiden kasvavia tai vakaita liiketoimintoja ovat päällystys, kiviainesliiketoiminta, teiden kunnossapito, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjohtamisen ja asumisen palvelut. Yhtiö tavoittelee suhdanteita kestävistä liiketoiminnoista vakaata, noin 100 miljoonan euron vuotuista liikevoittoa vuodesta 2019 alkaen.

Painopisteitä tukevia menestyksen kulmakiviä ovat (1) huippusuoritus, (2) pääomatehokkuus, (3) menestyminen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä (4) onnelliset ihmiset. YIT:n ja Lemminkäisen integraation onnistuminen, yhteisten toimintatapojen ja yhteisen kulttuurin luominen sekä synergiahyötyjen saavuttaminen muodostavat tärkeän osan yhtiön menestyksen kulmakivistä. Asiakkaiden tunteminen ja tarpeiden ymmärtäminen auttavat YIT:tä kehittämään parempia ratkaisuja ja palveluita. YIT haluaa luoda työyhteisön, jossa yhtiön kulttuuri, johtaminen, työkalut ja ilmapiiri saavat ihmiset sitoutumaan ja viihtymään. Yhtiön strategia lähtee siitä, että jokainen segmentti on kilpailukykyinen omassa liiketoiminnassaan markkina-alueellaan segmenteissä tehtävän kehitystyön avulla. Lisäksi YIT toteuttaa strategiaansa kolmella yhteisellä kehitysohjelmalla: Performance, Customer focus ja Green growth.

Yhtiön strategiaa ja sen toimeenpanoa käsiteltiin yksityiskohtaisemmin Helsingissä 27.9.2018 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Esitykset ovat katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com/paaomamarkkinapaiva.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

YIT:n vahvistetut taloudelliset tavoitteet kuvaavat yhtiön näkemystä arvonluontimahdollisuuksista pitkällä aikavälillä uuden strategian pohjalta. Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • yli 12 prosentin sidotun pääoman tuotto (ROCE)
  • velkaantumisaste 30–50 % (Gearing)
  • vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

 

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

 

Hanna Jaakkola
Maija Hongas
Mira Rinne-Helenius

Seuraa meitä Twitterissä:
@YITInvestors

Lähetetään...