Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 03/2017

Lontoo, Pariisi, Lissabon, Helsingin keskusta, Käpylä, Käpylä, Käpylä. YIT on maaliskuussa tavannut aktiivisesti sijoittajia erilaisissa tilaisuuksissa. Tapaamisten kulku noudattaa samaa kaavaa paikasta riippumatta; joko kysymys-vastaus-tyylillä tai strategia-toimintaympäristö-toimialat-taseluvut-ja-näkymät-tyylillä. Ensiksi mainittu tosin pureutuu samoihin teemoihin, ellei kyselijällä ole lempiaihetta, vaikkapa Smarttia, Triplaa tai Venäjää.

Eikö siellä Venäjällä nyt näy elpymistä? Odotatteko asuntomyyntien kasvua Venäjällä? YIT:n näkökulmasta merkittävää käännettä parempaan ei ole ainakaan vielä tapahtunut. Kuluttajien ostovoima on edelleen heikko ja vaikeat vuodet ovat pienentäneet comfort- ja business-class- asuntojen potentiaalista kuluttajakuntaa. Asuntolainojen korkotukiohjelma päättyi vuoden vaiheessa ja asuntolainanottoa harkitsevat jäivät odottamaan korkotason laskua keskuspankin ohjauskoron mahdollisen laskun siivittämänä. Ensimmäisestä neljänneksestä ei siis odoteta vahvaa Venäjällä. YIT:lla on Venäjällä kuitenkin hyvä maine, vahva brändi ja asiakkaat luottavat, että asunnot valmistuvat sovitusti. Tämä on jatkuvan asuntomyynnin edellytys.

Venäjästä puhutaan aina - oli sen osuus liikevaihdosta merkittävä tai noin 15%, kuten se YIT:llä nyt on. On tärkeää muistaa, että Venäjältä on tavoitteena vapauttaa noin 6 miljardia ruplaa (100 milj. euroa nykykurssein) seuraavan kahden vuoden kuluessa ja allokoida pääomaa investointeihin Suomen kasvukeskuksissa ja keskisen Itä-Euroopan alueella.

Kotimaassa uusien toimijoiden tulo markkinoille on ollut nopeaa ja saanut runsaasti palstatilaa. Erityisesti kotimaassa kysytään kavereista: heidän toimintatavoistaan ja tuotteistaan. Kukin kertokoot omasta tekemisestään, mutta on selvää, että uudet toimijat haastavat vanhoja ja muokkaavat markkinaa. Uusi ajattelu on tervetullutta ja on merkittävässä roolissa mm. YIT:n uudistetun strategian luomisessa yhdessä muuttuneen kysynnän ja vahvistuneiden trendien (mm. digitalisaatio, urbanisaatio, demografiset muutokset) kanssa. YIT:n luonnollinen vahvuus ja kilpailuetu? Ydin löytyy monipuolisen rakentamisosaamisen hyödyntämisestä pidemmän arvoketjun kaupunkimuotoilussa.

OSAKEKOHTAINEN OSINKO, EUROA

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas ja talousjohtaja Esa Neuvonen roadshowlla Lontoossa ja Pariisissa.

KYSYTTYÄ

Mitä on pääomatehokkuus YIT:ssä?

Yksi hyvä esimerkki innovatiivisesta ajattelusta on uusi CEE-alueelle sijoittava rahasto YCE Housing I.

Ideana on tuoda uutta rahoitusta rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin ja vapauttaa pääomaa uusiin varhaisemman vaiheen hankkeisiin. Ensimmäiset hankkeet ovat jo rahastossa, ja sen odotetaan toteuttavan lähivuosina yli kymmenen hanketta ja noin tuhat asuntoa, jotka myydään ensisijaisesti yksityisille asunnonostajille.

Rahastossa sijoittajina ovat YIT (40 %), Etera (30 %) ja ryhmä suomalaisia yksityisiä sijoitusyhtiöitä. Rahaston oma pääoma on noin 37 miljoonaa euroa, ja sitä hallinnoi Vicus Capital Advisors Oy. Rahasto pystyy myös ottamaan suoraan lainaa. YIT ei ole ainoastaan rahaston osaomistaja, vaan myös pääurakoitsija ja vastuussa asuntojen myynnistä (palkkiota vastaan tietenkin). Malli on tuottomielessä YIT:lle perinteistä mallia matalampi, mutta ROI-mielessä selvästi parempi.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ?
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

Hanna Jaakkola
Iida Lähdemäki
Maija Honkanen

Seuraa meitä Twitterissä
@YITInvestors

Lähetetään...