Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 02/2019

Vuosi YIT:n ja Lemminkäisen yhteistä taivalta tuli täyteen helmikuun alussa. Kulunut vuosi on ollut integraation ja uuden yrityskulttuurin luomisen aikaa. Kuten pääomamarkkinapäivässä integraatiosta (ja kehityksestä sekä strategiasta) vastaava johtaja Jussi Nummi sanoi esityksensä aluksi: kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 17 % yritysjärjestelyistä lasketaan onnistuneiksi. Tärkein yhteinen tekijä onnistuneissa yritysjärjestelyissä on onnistuminen yhteisen yrityskulttuurin luomisessa mahdollisimman nopeasti. Siksi yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen oli tärkeänä painopisteenä normaalin liiketoiminnan lisäksi.

Käsittelemme yrityskulttuuria ja sen ydintä, yhtiön arvoja, jokaisessa sijoittajatapaamisessa. Sijoittajat ovat poikkeuksetta tyytyväisiä siihen, että toimitusjohtaja on henkilökohtaisesti tavannut lähes 2000 YIT:läistä ja käyttänyt yhteensä 25 työpäivää yksikköjen kiertämiseen jokaisessa 11 toimintamaassa. Keskustelua yrityskulttuurista tuettiin mm. ocai-menetelmällä. Lopputuloksena keskusteluista syntyi yrityskulttuurimme ydin, yhteiset arvot (arvostus, yhteistyö, luovuus, intohimo) ja johtamisen periaatteet. Lisää yhtiön arvoista löydät täältä.

 

LV_ideoittain_fi (002).JPG

Viime vuoden tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä julkaisimme myös koko vuoden tulosohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Ohjeistamme liikevaihtoa (+/- 5 % vs. viime vuosi) ja oikaistua liikevoittoa (170 - 230 milj. euroa) antamalla hahlon. Vuoden 2019 tulosohjeistus perustuu muun muassa kauppakeskus Triplan valmistumiseen viimeisellä neljänneksellä, rakenteilla olevan asuntokannan arvioituihin valmistumisajankohtiin ja yhtiön vahvaan tilauskantaan. Koska vuosineljännesten välillä on paljon vaihtelua, tarkoituksenamme on antaa arvio myös seuraavasta vuosineljänneksestä.

Analyytikot kyselivät tulosjulkistuksen puhelinkonferenssissa sitä, mihin ohjeistus perustuu arvioitujen synergioiden lisäksi. Toimitusjohtaja alleviivasi kaksi erityistä ajuria:
1. kolme segmenttiä, Asuminen Venäjä, Infraprojektit ja Päällystys, alisuoriutuivat viime vuonna ja arvioimme, että viime vuonna tehdyt tervehdyttämistoimenpiteet tuottavat tulosta kuluvana vuonna johtaen kyseisten segmenttien osalta merkittävään tulosparannukseen viime vuoteen verrattuna.
2. Triplan kauppakeskus valmistuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Valmistumisen myötä sekä Toimitilat -että Kiinteistöt -segmenttiin tuloutuu liikevaihtoa ja liikevoittoa. Merkittävä palanen yhtälössä on myös suunniteltu kauppakeskus Triplan arvostus käypään arvoon keskuksen valmistuttua kuluperusteisen arvostuksen sijasta. Toinen analyytikko kysyi jatkokysymyksen ohjeistuksesta arvioiden, että iso tulosparannus tulee tänä vuonna Kiinteistöt-segmenttiin. Siihen toimitusjohtaja vastasi: ”Se on yksi hyvä veikkaus.”

Maaliskuu on aktiviteetteja täynnä; yhtiökokous pidetään 12.3. Järjestämme velkasijoittajille- ja analyytikoille tilaisuuden kuun alkupuolella Triplassa. Osallistumme kaupungistumisseminaariin, jossa Juha Kostiainen pitää puheenvuoron kaupungistumisesta rakentamisen ja kiinteistöomistuksen kannalta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja tapaa kaikki suurimmat kotimaiset omistajat tilinpäätöksen jälkeen, kuten yhtiössä on ollut tapana jo pidempään. Teemme myös road show -matkoja Euroopassa.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Vuosiesite on julkaistu, kannattaa tutustua!

Lähetetään...