Paikalliset sivut:
YIT Group

Sijoittajakatsaus 2/2018

Vihdoinkin kuukausien tiukka uurastus palkittiin, ja YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2. Sisäisesti sanomme, että olemme nyt uusi YIT, ja se kuvaa hyvin sitä, mihin pyrimme. Tavoitteenamme on luoda yksi yhtenäinen, uusi YIT, jossa yhdistyvät sekä Lemminkäisen että YIT:n parhaat puolet ja toimintatavat. Uuden yhtenäisen yrityskulttuurin luonti on yksi tärkeimmistä prioriteeteista käynnissä olevassa integraatiossa.

Yhdistymispäivänä julkaistiin myös molempien yhtiöiden tulokset, uusi organisaatiorakenne ja raportointitapa, pääkonttorin sijainti, uusi kaupankäyntitunnus sekä yhdistymiseen liittyviä rahoitusjärjestelyjä. Pian näiden tiedotteiden jälkeen lähettiin myös osakeomistukseen liittyviä tiedotteita Lemminkäisen osakkaiden muututtua YIT:ksi.

Myös yhtiön riskit ja näkymät vuodelle 2018 julkaistiin erillisellä tiedotteella 1.2. Tässä vaiheessa annetut näkymät ovat yleisluonteisia, eikä tarkkaa tulosohjeistusta (ainakaan toistaiseksi) annettu siitäkään syystä, että yhtiöiden kirjat avautuivat kirjaimellisesti keskiyöllä 1.2. Lisäksi yhtiö raportoi jatkossa pääsääntöisesti IFRS-periaatteiden mukaisesti. IFRS:n mukaisessa raportoinnissa kuluttaja-asuntohankkeet tuloutuvat vasta kohteen luovutuksen yhteydessä. Aiemmin YIT johto on seurannut yhtiön liiketoiminnan kehitystä osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin (POC) mukaisesti, koska omaperusteisella asuntorakentamisella on ollut niin suuri vaikutus yhtiön tulokseen. Toimialaraportoinnissa tuloutus tapahtuu rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulon perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen.

 

Ohjeistuksen yhteydessä todettiin, että oikaistussa liikevoitossa odotetaan merkittävää vaihtelua vuosineljännesten välillä. Rakennusalalla kausivaihtelu vuoden sisällä on tyypillistä ja etenkin päällystys painottuu kesäkuukausiin. Kuten viime vuonna, tänäkin vuonna muistutettiin pääomamarkkinoita, että vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan alhainen. Näkymät esitettiin tekstin lisäksi myös taulukkomuodossa. Ideana on, että tulevaa 12 kuukautta tarkastellaan menneen 12 kuukauden valossa. Onko kehitys parempaa, samaa vai huonompaa kuin viimeisen 12 kuukauden aikana. Taulukon värejä tulkitessa on hyvä muistaa, että vuosi 2017 oli esimerkiksi kotimaisen asuntorakentamisen osalta hyvin vahva.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille. Kokonaissynergioiden arvioidaan olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa, ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiön tavoitteena on raportoida kertyneitä synergioita ja tarkentaa synergia-aikataulua ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä ja raportoida kehitystä säännöllisesti siitä lähtien. Helmikuun puolessa välissä yhtiö tiedotti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta.

MARKKINANÄKYMÄ ON VAKAA SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AJAN

HERÄSIKÖ KYSYMYKSIÄ? 
OTA YHTEYTTÄ!
InvestorRelations(at)yit.fi

Hanna Jaakkola
Maija Hongas
Ella Malm

 

Seuraa meitä Twitterissä 
@YITInvestors

 

 

 

Lähetetään...