Innovaatiot keskeisiä Naantalin voimalaitoksen rakentamisessa

YIT OYJ Uutinen 11.4.2017 klo 10.00

Naantali CHP2 YIT
Naantali CHP2 YIT

Naantalin monipolttoainevoimalaitosta (CHP) rakennettaessa innovaatioita tehtiin jo allianssin kehitysvaiheessa. Ideointia jatketaan yhä, ja parhaat innovaatiot palkitaan.

Naantalin CHP rakentuu allianssimallilla, jossa asiat ratkotaan yhdessä. Tilaaja (Turun Seudun Energiantuotanto), suunnittelijat (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy) ja toteuttaja (YIT Rakennus Oy) eivät istu eri puolin pöytää omia etujaan ajamassa vaan hanke on yhteinen.

Ennen rakentamista tilaaja pohti hyvin tarkkaan, mitä työmaalta ja sen tuloksista oikeasti odotetaan ja millaiset ovat hyvät saavutukset.

”Olemme siirtäneet odotuksemme järjestelmällisesti tekemiseen ja saavuttaneet ne. Tavoitteet eivät missään vaiheessa olleet matalia, joten olen siinäkin mielessä erittäin tyytyväinen”, kertoo Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja.

Naantalissa ei voitu ottaa opiksi muiden tekemisistä vastaavanlaisissa projekteissa, koska kyseessä oli ensimmäinen teollisuusallianssi.

”Malli on toiminut odotettua paremmin, vaikka jouduimme tekemään ensimmäistä kertaa valtavasti asioita, joita ei ollut muualla tehty.”

Kysymyksiä oli paljon: Millaista allianssia toteutetaan? Mitä allianssimallista otetaan mukaan, mikä jätetään? Miten kaikesta viestitään vaikkapa päälaitetoimittajalle ja varmistetaan, että viestit kulkevat myös toiseen suuntaan?

”Oli valtavasti rajapintoja, joiden toimivuus piti suunnitella. Tunnistimme, että vastaan voi tulla isoja yllätyksiä, mutta näin ei ole käynyt. Rakentaminen on edennyt äärimmäisen hyvin”, Bastman sanoo.

Eurojen säästöä, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamista

Naantalin CHP voitti Vuoden työmaa 2016 kilpailun viime vuoden lopussa. Naantalilaisia kehuttiin voiton yhteydessä muun muassa innovaatioista, joita syntyi jo allianssin kehitysvaiheessa.

Allianssin projektipäällikkönä toimiva Timo Tuomisto YIT:ltä kertoo, että innovointia varten hankkeessa on omat työkalunsa. Jatkokehitykseen ja toteutukseen on viety yli 200 ideaa. Niiden avulla on säästetty aikaa ja euroja. Myös turvallisuus, työhyvinvointi, työn laatu ja ympäristö ovat hyötyneet keksinnöistä.

Ideoiden käsittely on järjestelmällistä, sillä ne käydään läpi kuukausittain allianssin johtoryhmässä, jossa valitaan paitsi jatkoon pääsevät, myös palkittavat innovaatiot.

Innovointiin kannustetaan työkalulla, joka auttaa keräämään, arvioimaan, tallentamaan ja jalostamaan ideoita siten, että mukana ovat myös sidosryhmät.

”Kerroimme jo perehdytysvaiheessa, että myös pienet ideat ovat tervetulleita ja että ne kaikki käsitellään. Parhaat ideat palkitaan kolmen kuukauden välein”, Tuomisto sanoo.

Anne Piiparinen, yksikönjohtaja ja allianssin johtoryhmän jäsen YIT:ltä sanoo, että jo allianssin kriteereissä odotetaan innovatiivisuutta.

”Olennaista on, että teemme yhteistyötä ja olemme valmiita oppimaan muilta. Toisilta oppiminen on rikkautta.”

Piiparinen pitää merkittävänä myös sitä, että innovaatioprosessi tehtiin tutuksi jo perehdyttämisessä. Jokaista kannustettiin alusta asti esittämään ideoita.

Hän kertoo esimerkin rakennustyömaan putkisillasta, jolle keksittiin optimaalisempi reitti. Tämän ansiosta putkimäärät vähenivät. Samalla myös kaapeleiden reittiä päästiin lyhentämään. Yksi keksintö poiki siis säästöjä monessa vaiheessa.

Bastman kiittää järjestelmällistä innovointia muun muassa siitä, että se ottaa kehittämiseen mukaan koko työmaan, niin kirvesmiehet, asentajat kuin suunnittelijat.

Naantalin innovaatioissa on myös sellaisia, joita voidaan siirtää muuallekin hyödynnettäviksi, ja näin on myös käytännössä tehty.

Budjetti alittuu, aikataulut pitävät

Bastman kertoo, että kustannuksissa jäädään alle budjetin. Säästöä tulee jo napakan rakentamisen aikaisen aikataulun ansiosta. Työmaalla eri vaiheet menevät suunnitelmallisuuden vuoksi tehokkaasti läpi ja työmaa rakentaa vain sitä, mitä oikeasti tarvitaan. Hukkaa jää huomattavasti pois eikä mitään ylimääräistä tarvitse tilata varmuuden vuoksi.

”Ehdoton etu on ollut myös se, että yksi toimija vastaa koko työmaasta”, Bastman summaa.

Naantalissa myös aikataulut ovat pitäneet.

”Meillä on ollut 25 erityisen painoarvoista välitavoitetta. Kaikki ovat tässä allianssissa pitäneet, mikä on valtavan hyvä saavutus”, Bastman sanoo.

 Bastman ja Tuomisto kiittävät Naantalissa saamiensa kokemusten perusteella allianssimallia.

”Allianssit ja yhteistoiminnalliset mallit ovat tulevaisuutta”, Tuomisto sanoo.

NA4 CHP

* Naantalin monipolttoainevoimalaitos voitti Vuoden työmaa 2016 -kilpailun ensimmäisenä teollisuuden allianssina

* korvaa osittain noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen

* tuottaa sähköä ja lämpöä

* keskeinen tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä

* rakennetaan POLTE-allianssilla, jonka osapuolet ovat Turun Seudun Energiantuotanto Oy , YIT Rakennus Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Ax- LVI Oy

Lisätietoja:

Timo Tuomisto, Polte-allianssin projektipäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 656 474, timo.tuomisto@yit.fi

Anne Piiparinen, yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 040 823 2808, anne.piiparinen@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

Lue myös:

Ensimmäinen teollisuuden allianssi voitti Vuoden Työmaa 2016 -kilpailun

Naantalin esimerkillinen allianssi syntyi luottamuksesta ja vuorovaikutustaidoista

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi