Naantalin esimerkillinen allianssi syntyi luottamuksesta ja vuorovaikutustaidoista

YIT OYJ Uutinen 4.4.2017 klo 10.00

Naantali CHP1 YIT
Naantali CHP1 YIT

Naantalin monipolttoainevoimalaitos on edennyt paremmin kuin tilaaja, Turun Seudun Energiantuotanto, uskalsi alun perin odottaa. Yksi merkittävä syy tähän on hyvä tiimihenki. Miten se synnytettiin Vuoden 2016 työmaalla?

Mitä kuuluu naantalilaiselle työmaalle sen jälkeen, kun monipolttoainevoimalaitos (NA4 CHP) voitti Vuoden työmaa 2016 -kilpailun viime vuoden lopussa?

Kiitos hyvää, kommentoivat sekä Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja, että allianssin projektipäällikkönä toimiva Timo Tuomisto YIT:ltä. Kumpikin arvostaa voittoa, sillä Naantalissa toteutetaan ensimmäistä teollisuusrakentamisen allianssihanketta.

Voiton perusteluissa kehuttiin muun muassa työmaan hyvää henkeä sekä erinomaista työturvallisuuden tasoa.

Bastman sanoo, että hyvä tiimihenki on allianssissa onnistumisen avain – eikä sen syntyminen ole itsestään selvää. Hyvä henki ei synny käskemällä tai pakottamalla. Miten se saatiin aikaan Naantalissa?

”On tärkeää, että johtoryhmän sekä projekti- ja suunnitteluryhmien jäsenet ovat sisäistäneet allianssimallin ja ymmärtävät, että pöydän ääressä ei istuta vastakkain ostajan tai myyjän puolella, vaan että asiat ratkotaan ja hoidetaan yhdessä.”

Henkilökemiallakin on merkitystä, mutta ehdottoman tärkeää on keskinäinen luottamus.

”En tarkoita, etteikö ihmisissä ja heidän sanomisissaan saisi olla särmää. Mielipiteitä saa ja pitääkin tulla, mutta ne pitää myös pystyä hyvin perustelemaan. Fokus on pidettävä ongelmien ratkaisemisessa eikä uusien keksimisessä”, Bastman sanoo.

Ratkaisuvaihtoehtoja voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja päätyä erilaisiin johtopäätöksiin, ja näistä on voitava keskustella hedelmällisesti.

Hän listaa vielä, että hyvää työmaahenkeä ei saada aikaan ilman hyvää ihmisten johtamista työmaalla. Lisäksi pitää varmistaa oikean tiedon saaminen oikeaan aikaan.

Pätevä porukka tekee mitä lupaa

Myös Tuomisto korostaa allianssin onnistumisessa tiimihengen tärkeyttä. Luottamusta, sen ehdotonta edellytystä, pitää ryhtyä luomaan ensimmäisistä tapaamisista alkaen.

Luottamuksessa on eri ulottuvuuksia, joista yksi on pätevyys: yhdessä toimivien on voitava luottaa siihen, että tässä on koolla osaava ja pätevä porukka, joka tekee yhdessä mitä lupaa. Korkeaa ammattitaitoa kehuttiin myös Vuoden työmaa -palkinnon perusteluissa.

”Hyvä tiimihenki edellyttää myös sitä, että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa ja kaikilla on tehtävissään hyvä olla. Silloin tiimiä päästään kehittämään.”

Tarvitaan myös yhteisiä pelisääntöjä, jotka voivat paikoitellen olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Naantalilaisten kokouksista on sovittu muun muassa, että paikalle tullaan ajoissa. Silloin keskitytään käsiteltäviin asioihin eikä esimerkiksi kännyköiden näpläämiseen. Porukalla luodut, tarkat pelisäännöt myös lisäävät turvallisuutta.

Anne Piiparinen, yksikönjohtaja ja allianssin johtoryhmän jäsen YIT:ltä, korostaa puolestaan ratkaisukeskeisyyttä: jos jossakin mokataan, ei lähdetä kaivelemaan syyllisiä ja varmistamaan omaa selustaa vaan ryhdytään nopeasti yhdessä ratkaisemaan, miten tilanne korjataan.

”Ratkaisukeskeinen lähestymistapa kannustaa tekemään töitä työmaan parhaaksi”, Piiparinen sanoo.

Koko porukka ratkaisujen takana

YIT:llä allianssihankkeeseen valmistautuminen aloitettiin hyvissä ajoin, jo tarjousvaiheessa. Silloin kerrattiin ja koulutettiin muun muassa yhteistyötaitoja. Ratkotaan asioita sitten pienellä tai isolla porukalla, eri ihmisillä on erilaisia näkökantoja.

”Kun niitä käydään läpi yhdessä, ratkaisu löytyy ja siinä vaiheessa koko porukka on sen takana”, Tuomisto sanoo.

Naantalin allianssin ehdoton plussa on, että työmaaporukka tutustui suunnittelijoihin ja tilaajiin jo kehitysvaiheessa. Yhteen hitsautuminen alkoi jo silloin.

Työmaan toimintaa kehitetään edelleen. Voitto toi, jos mahdollista, vieläkin enemmän intoa kehittää ja ideoida.

Mitä kerrotte, kun hankkeesta kiinnostuneet kysyvät menestystekijöitänne?

”Ne perustuvat avaintulosalueisiin, joiksi olemme sopineet turvallisuuden, laadun, julkisuuskuvan, yhteistyön ja tuloksellisuuden. Näitä seuraamme kuukausittain”, Tuomisto kertoo.

NA4 CHP

* Naantalin monipolttoainevoimalaitos voitti Vuoden Työmaa 2016 kilpailun ensimmäisenä teollisuusrakentamisen allianssina

* korvaa osittain noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen

* tuottaa sähköä ja lämpöä

* keskeinen tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä

* rakennetaan POLTE-allianssilla, jonka osapuolet ovat Turun Seudun Energiantuotanto Oy, YIT Rakennus Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Ax- LVI Oy

Ei riitoja vaan yhdessä kehittämistä

YIT-konsernin tavoite on kunnianhimoinen: uudenlaisen toimintamallin kehittäminen koko rakennusalalle.

”Rakennusalalla on oltu siiloissa ja korostettu kirjaimellisesti yleisiä sopimusehtoja. Me emme ole halunneet alalle riitoja vaan yhdessä tekemistä ja yhteistä kehittämistä”, kertoo strategisen kehityshankkeen vetäjä Maarit Sääksi YIT:ltä.

YIT:llä on kokemusta alliansseista kuluvan vuosikymmenen alusta asti, mikä on osaltaan tuonut monipuolista oppia yhdessä tekemisestä. Tämä on näkynyt esimerkiksi Naantalin tuloksissa.

”Haluamme jakaa oppimaamme muillekin”, Sääksi sanoo.

Koko rakentamisen kenttä hyötyisi, jos kaikki osapuolet katsoisivat yhdessä, miten asioita voidaan tehdä fiksusti. Silloin tiukankaan paikan tullen ei keskitytä syyllisten hakemiseen vaan hyvien ratkaisujen löytämiseen.

Yhteistyö ja vuorovaikutus kuuluvat tärkeänä osana myös YIT-konsernin strategiseen kehitysohjelmaan, joka kulkee nimellä Tuottavuusloikka. Sen avulla vähennetään hukkaa prosesseista ja toimintatavoista. Tavoitteena on merkittävä tuotantokustannusten alentaminen. Yhteistyötä korostaa myös YIT:n henkilöstövisio.

Sääksi toivoo, että mukaan kentän kehittämiseen saadaan kaikki: tilaajat, suunnittelijat, rakentajat ja ylläpitäjät.

”Luottamuksen ilmapiiri syntyy hyvällä vuorovaikutuksella ja yhdessä toimimalla. Fiksu yhteinen toiminta puolestaan vähentää hukkaa toiminnasta.”

Lisätietoja:

Timo Tuomisto, Polte-allianssin projektipäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 0400 656 474, timo.tuomisto@yit.fi 

Anne Piiparinen, yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh.040 823 2808, anne.piiparinen@yit.fi

Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi

Lue myös: Ensimmäinen teollisuuden allianssi voitti Vuoden Työmaa 2016 -kilpailun

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi