Selvä enemmistö suomalaisista kaupunkilaisista huolestuneita ilmastonmuutoksesta

YIT OYJ Lehdistötiedote 11.11.2019 klo 07:00

Kestävät kaupunkiympäristöt 2019 YIT
Kestävät kaupunkiympäristöt 2019 YIT

Reilu kolmannes suomalaisista kaupunkiasukkaista on erittäin paljon (17 %) tai paljon (20 %) huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lähes yhtä suuri määrä (31 %) kertoo olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta melko paljon.

Ilmastonmuutos huolestuttaa vain vähän 24 prosenttia kaupunkilaisista ja kahdeksaa prosenttia ei lainkaan. Miehistä 12 % ei ole lainkaan huolissaan ilmastonmuutoksesta ja 30 % on vain vähän huolissaan. Naisilla vastaavat osuudet ovat 4 % ja 19 %.

Edellä kerrotut tulokset kävivät ilmi YIT:n ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt 2019 -barometrista*, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista. Tänä syksynä toista kertaa toteutetun barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen sekä kaupan eri vaihtoehtoihin.

Viimeisen vuoden aikana joka toinen kaupunkilainen – etenkin nuoret naiset – on tehnyt useampia tekoja asumisen sekä liikkumisen päästöjensä hillitsemiseksi. Teoista yleisimpiä ovat jätteiden lajittelun lisääminen (74 %), kävelyn tai pyöräilyn lisääminen (59%), joukkoliikenteen käytön lisääminen (47%) sekä lämpimän veden käytön vähentäminen (46 %) ja auton käytön vähentäminen vapaa-ajalla (43 %). Noin viidennes kaupunkilaisista on ollut toimissaan passiivisia.

Huoli ilmastonmuutoksesta on näkynyt myös kaupunkilaisten lautasilla, sillä lähes puolet heistä on muuttanut ruokavaliotaan ympäristöystävällisempään suuntaan viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi kotimaisten kasvisten syöntiä on lisännyt peräti 33 % ja palkokasvien syömistä 23 prosenttia kaupunkilaisista. Naudanlihan syömistä on vähentänyt noin yksi neljästä kaupunkilaisesta.

Barometrin tuloksista käy myös ilmi, että noin puolet kaupunkilaisista asuisi mieluiten keskustassa tai julkisen liikenteen solmukohdassa ja että verkkokaupan suosio on kasvussa. Lisäksi kaupunkilaiset pääsivät kertomaan, mihin he muuttaisivat Suomessa ja maailmalla, jos mitkään käytännön seikat eivät estäisi heitä.

Barometrin tuloksia käsitellään YIT:n nyt jo seitsemättä kertaa järjestämässä Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarissa 12.11. Seminaarin jälkeen tuloksista kerrotaan lisää myös laajemmalle yleisölle.

*Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri 2019
Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt toista kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin CINT Ab:n ylläpitämällä nettipaneelilla 16.-27.9.2019. Vastaajia oli 1 022. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen. 

Barometrin tuloksista ja kaupunkikehittämisen teemoista keskustellaan YIT:n 12.11.2019 jo seitsemättä kertaa järjestettävässä Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarissa, jonne on ilmoittautunut noin 200 kaupunkien ja kiinteistöalan päättäjää. Tänä vuonna aiheina on mm. kiertotalous, kaupungistuminen, co-living ja työnmuutos. Seminaarin teema on ”Mistä on kestävät kaupungit tehty?”.
Lehdistön edustajat ovat lämpimästä tervetulleita Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaariin. Ilmoitathan tulostasi sähköpostilla: johanna.savolainen@yit.fi  

Lue lisää:
Kestävä kehitys on YIT:n uuden strategian ytimessä
 
Lisätietoja:

Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 oikaistu pro forma -liikevaihtomme oli noin 3,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä www.yitgroup.com/fi