Luonnontilainen metsä tai puistoalue ovat kaupunkilaisten mieluisinta lähiluontoa

YIT Oyj Lehdistötiedote 2.6.2022 klo 08.30

Lähiluonto on merkittävä asukkaiden hyvinvointia lisäävä tekijä.
Lähiluonto on merkittävä asukkaiden hyvinvointia lisäävä tekijä.

Kaupunkien odotetaan pitävän huolta hyvistä ulkoilumahdollisuuksista, riittävän suurista luontoalueista sekä luonnon monimuotoisuudesta.

Useimmille suomalaiskaupunkien asukkaille mieluisin lähiluonto on luonnontilainen metsä tai puistoalue.
Kaupunkien asukkaat odottavat, että hyvistä ulkoilumahdollisuuksista, riittävän suurista luontoalueista sekä luonnon monimuotoisuudesta pidetään kaupungeissa huolta.

Tulos käy ilmi YIT:n tilaamasta ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrista, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista syyskuussa 2021.
Barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön sekä liikkumisen vaihtoehtoihin. Barometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Tuloksia verrataan osin aiempiin tutkimuskierroksiin.

Kun vastaajia (n=1005) pyydettiin valitsemaan heille mieluisin lähiluonto, valitsi 65 % laajan, luonnontilaisen metsän, 54 % puistoalueen, 42 % rantapromenadin ja 26 % pelto- tai niittymaiseman. Vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus valita useampi vaihtoehto tai nimetä vaihtoehdoksi jokin muu lähiluontotyyppi. Tässä yhteydessä etenkin helsinkiläiset ja espoolaiset nostivat esiin luonnontilaiset merenrannat.
Tulokset muuttuvat hieman, jos vastaajista erotellaan omaksi ryhmäkseen keskustan tai muun tiiviisti rakennetun alueen asukkaat (n=263).
Näiden vastaajien keskuudessa mieluisin lähiluonto on puistoalue (63 %). Toiseksi suosituin on luonnontilainen metsä (55 %), kolmanneksi suosituin rantapromenadi (54 %) ja neljänneksi suosituin pelto- tai niittymaisema (21 %).

Barometrin vastaajat toivovat, että lähiluonnossa huolehdittaisiin erityisesti hyvistä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksista (44 %), riittävän suurten luontoalueiden säilymisestä (43 %), luonnonmukaisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta säilyttämällä kasvillisuus ja puusto mahdollisimman koskemattomana (43 %), hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta (37 %) sekä kauniisti istutetuista ja hyvin hoidetuista puistomaisista alueista (21 %).
Tulokset muuttuvat jälleen hieman, jos keskustan tai muun tiiviisti rakennetun alueen asukkaat erotellaan omaksi ryhmäkseen. Tässä tapauksessa prosenttiosuudet ja järjestys ovat seuraavat: hyvistä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksista (48 %), luonnonmukaisuudesta… jne (43 %), riittävän suurten luontoalueiden säilymisestä (41 %), kauniisti istutetuista… jne (30 %) ja hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta (27 %).

”Lähiluonto on merkittävä asukkaiden hyvinvointia lisäävä tekijä. Tiivistettäessä yhdyskuntarakenteita on huolehdittava riittävistä viheralueista, hoidettujen alueiden ohella tarvitaan myös luonnontilaisia alueita, jotka edistävät hyvinvoinnin ohella luonnon monimuotoisuuden vahvistumista”, sanoo kaupunkikehityksestä ja vastuullisuudesta vastaaja johtaja Juha Kostiainen YIT:ltä.

Koronapandemian vaikutukset ja erityisesti luonnon merkityksen kasvaminen näkyvät Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin tuloksissa selvästi. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvat ovat esimerkiksi harkinneet aiempaa enemmän muuttoa kehyskuntiin ja lasitetun parvekkeen suosio on kasvanut entisestään.

”Koronapandemia on saanut katseet kääntymään koteihin, joihin halutaan selkeästi panostaa aiempaa enemmän”, YIT:n strategiasta vastaava johtaja Marko Oinas on todennut aiemmin. ”Ihmiset kaipaavat asumiselta myös luonnonläheisyyttä. Tähän tarpeeseen lasitettu parveke vastaa hyvin; tarjoaahan se kerrostaloasujille yhteyden luontoon sekä mahdollisuuden nopeaan ympäristönvaihdokseen omassa asunnossa.”


Lue lisää:
Lähiluonto lisää hyvinvointia
YIT:n mehiläislivessä voi seurata mehiläispesän elämää

Lisätietoja:
Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi  

Kestävät kaupunkiympäristöt 2021
Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin nettipaneelilla 15.-23.9.2021. Vastaajia oli 1 005. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.


YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi