Lasitetun parvekkeen suosio kasvaa vuosi vuodelta

YIT Oyj Lehdistötiedote 7.4.2022 klo 8.30

Lasitettu parveke tarjoaa kerrostaloasujille yhteyden luontoon sekä mahdollisuuden nopeaan ympäristönvaihdokseen omassa asunnossa.
Lasitettu parveke tarjoaa kerrostaloasujille yhteyden luontoon sekä mahdollisuuden nopeaan ympäristönvaihdokseen omassa asunnossa.

Kaksi kolmesta suomalaisesta kaupunkiasukkaasta* (70 %) haluaisi asuntoonsa lasitetun parvekkeen, vaikka parveke nostaisi asunnon hintaa. Taloyhtiön yhteispihan ja edullisemman asunnon valitsisi parveketta mieluummin 18 prosenttia kaupunkien asukkaista.

Lasitetun parvekkeen suosio on noussut viimeisten kolmen vuoden ajan. Viime vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 67 % ja 21 % ja sitä edellisenä vuonna 65 % ja 24 %.

Tulos käy ilmi YIT:n tilaamasta ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrista, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista syyskuussa 2021.
Barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön sekä liikkumisen vaihtoehtoihin. Barometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Tuloksia verrataan osin aiempiin tutkimuskierroksiin.

”Koronapandemia on saanut katseet kääntymään koteihin, joihin halutaan selkeästi panostaa aiempaa enemmän”, sanoo YIT:n strategiajohtaja Marko Oinas. ”Ihmiset kaipaavat asumiselta myös luonnonläheisyyttä. Tähän tarpeeseen lasitettu parveke vastaa hyvin; tarjoaahan se kerrostaloasujille yhteyden luontoon sekä mahdollisuuden nopeaan ympäristönvaihdokseen omassa asunnossa.”

Erityisen paljon lasitetun parvekkeen suosio on kasvanut 51–64-vuotiaiden keskuudessa. Ikäryhmästä 67 % kertoi vuonna 2019 haluavansa lasitetun parvekkeen, kun taas vuonna 2021 luku oli noussut 78 prosenttiin.

Lasitetun parvekkeen suosio on noussut myös keskustassa asuvien joukossa. Vielä vuonna 2019 peräti 30 prosenttia kertoi valitsevansa mieluummin yhteispihan kuin parvekkeen ja 58 prosenttia halusi mieluummin lasitetun parvekkeen. Vuonna 2021 yhteispihaa arvostavien osuus oli laskenut kaupunkien keskustoissa asuvilla 17 prosenttiin ja lasitetun parvekkeen haluavien osuus oli noussut 74 prosenttiin.

”Pandemian aikana omassa kodissa on vietetty tavallista enemmän aikaa. Lasitetusta parvekkeesta saa sisustamalla oman ympärivuotisen keitaan, josta lemmikitkin voivat nauttivat”, Oinas toteaa.

Lasitetun parvekkeen suosio on kasvanut koronavuosina myös yksinasuvien keskuudessa. Kun vuonna 2019 yksinasuvista 57 prosenttia kertoi valitsevansa mieluummin lasitetun parvekkeen kuin yhteispihan, vuonna 2021 luku oli noussut 71 prosenttiin.

Myös asuntokohtaisten saunojen suosio on kasvanut. Vuonna 2021 selvästi yli puolet (56 %) kertoi haluavansa saunan omaan asuntoonsa, vaikka se vie tilaa. (Lisätietoja).

*Vastaajina rivi- ja kerrostalossa asuvat (n=837)


Lue lisää barometrin tuloksista:
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvat harkinneet aiempaa enemmän muuttoa kehyskuntiin
Lähes kaikki etätyötä tekevät haluavat jatkossa määritellä itse, milloin ja missä työnsä tekevät

Vartin kaupunki -podcast:
Uskaltavatko ihmiset asua kuten tahtovat vai ohjaako jälleenmyyntiarvo unelmia (vieraina YIT:n Antti Inkilä sekä Tampereen yliopiston asuntosuunnittelun tutkijatohtori Jyrki Tarpio)

Lisätietoja:
Marko Oinas, strategiaohtaja, YIT Suomi Oy, puh. 040 506 7430, marko.oinas@yit.fi 
Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi 


Kestävät kaupunkiympäristöt 2021
Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin nettipaneelilla 15.-23.9.2021. Vastaajia oli 1 005. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.
Etätyö koskee kyselyn mukaan vajaata puolta suurten kaupunkien työssäkäyvistä ja kahta kolmasosaa työpöydän tai päätteen ääressä työskentelevistä.

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7000 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,9 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi