Lemminkäiselle infraurakka Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitoksessa Tukholmassa

LEMMINKÄINEN OYJ               SIJOITTAJAUUTINEN  18.10.2017 KLO 12.00

LEMMINKÄISELLE INFRAURAKKA HENRIKSDALIN JÄTEVEDENKÄSITTELYLAITOKSESSA TUKHOLMASSA

Lemminkäinen ja Stockholm Vatten AB ovat sopineet uudesta kalliorakentamisurakasta Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitoksessa Tukholmassa. Urakka sisältää louhintaa noin 200 000 kuutiota. Työt alkavat lokakuun 2017 lopussa ja valmistuvat elokuussa 2019. Sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Lemminkäinen on tehnyt Henriksdalissa valmistelevia tunneli- ja rakennustöitä jo vuodesta 2016. Nyt solmittu sopimus on osa maanalaisen Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitoksen lisärakentamista ja kapasiteetin kasvattamista, jota tarvitaan Tukholman nopean kasvun myötä. Urakan myötä laitoksella voidaan ottaa käyttöön uusi teknologia käsiteltävän vesimäärän kasvattamiseksi ja veden laadun parantamiseksi.

Urakka toteutetaan tärinäherkällä alueella, jolla sijaitsee muun muassa suuria asuinalueita. Vaativan infrahankkeen toteutus edellyttää kalliorakentamisen erityisosaamista.

“Odotamme saavamme työskennellä Lemminkäisen kanssa Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitoksen kalliorakennusurakoissa myös jatkossa”, sanoo Tukholman jätevesien puhdistuksesta vastaava projektinjohtaja Henrik Algotsson, Stockholm Vatten.

Henriksdalin jätevedenkäsittelylaitos on Ruotsin suurin ja yksi Euroopan suurimmista. Se palvelee noin miljoonaa asukasta ja käsittelee noin kaksi kolmasosaa Tukholman alueen kotitalouksien jätevesistä. Se on myös yksi maailman suurimmista kallion sisään sijoitetuista jätevedenkäsittelylaitoksista.  

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Harri Kailasalo
Liiketoimintasegmentin johtaja, infraprojektit
Puh. 0207 53394
harri.kailasalo@lemminkainen.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi