Lemminkäinen korjaa ja laajentaa Tallinnan lentokenttäaluetta

LEMMINKÄINEN OYJ                SIJOITTAJAUUTINEN     9.3.2016 KLO 15.00

LEMMINKÄINEN KORJAA JA LAAJENTAA TALLINNAN LENTOKENTTÄALUETTA

Lemminkäinen ja Tallinn Airport Ltd ovat sopineet Tallinnan lentokentän kenttäalueen korjaus- ja laajennustöistä. Hankkeen arvo on noin 34,6 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa välittömästi, ja urakka valmistuu marraskuussa 2017.

Urakkaan sisältyy sekä hankkeen suunnittelu että toteutus, joka kattaa maarakentamisen, päällystyksen ja uudistetut hulevesijärjestelmät sekä kenttätekniikan, kuten maavalaistus- ja navigaatiojärjestelmien, uusimisen.

Kenttäaluetta laajennetaan 73 490 neliöllä, ja olemassa olevan kiitotiealueen pohjaa vahvistetaan. Kenttäalueelle rakennetaan myös huoltotiet, lumen keräykseen ja jääntorjuntaan tarkoitetut alueet, lentokonemoottoreiden testausalueet, paloharjoitusalue, kenttähuoltoalue sekä betonipäällysteitä ja laitureita. Vaativin työ on koko kiitotien päällysteen uusiminen. Työhön arvioidaan kuluvan 71 000 tonnia asfalttia, ja maarakennustyöt ulottuvat 2,5 metrin syvyyteen.

”Hankkeen avulla parannamme kentän turvallisuutta ja varaudumme lentoliikenteen kasvuun tulevina vuosikymmeninä”, sanoo hallituksen jäsen Einari Bambus Tallinn Airport Ltd:stä.

”Otimme urakoitsijan valinnassa huomioon sen, että Lemminkäinen on uusinut Tallinnan lentokentän kiitotien 1994-1995, ja kiitotie on kestänyt yli 20 vuotta moitteettomassa kunnossa“, Bambus jatkaa.

”Lentokentät ovat kohteina haastavia muun muassa turvallisuusmääräysten ja lentoliikenteen töidenaikaisen sujumisen varmistamisen kannalta. Päällystämiseen liittyy tiukkoja tiiviys-, stabiilius- ja kulutuksenkestävyysvaatimuksia, joiden toteuttamisesta meillä on paljon kokemusta Pohjoismaisilta kentiltä”, sanoo Robert Blumberg Lemminkäiseltä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Robert Blumberg
liiketoimintasegmentin johtaja, päällystys
Puh. 02071 50036
robert.blumberg@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi