Lemminkäinen allekirjoitti Oulun Hiukkavaaran monitoimitalon allianssihankkeen toteutusvaiheen sopimuksen

LEMMINKÄINEN OYJ                SIJOITTAJAUUTINEN     26.1.2016 KLO 10.15

LEMMINKÄINEN ALLEKIRJOITTI OULUN HIUKKAVAARAN MONITOIMITALON ALLIANSSIHANKKEEN TOTEUTUSVAIHEEN SOPIMUKSEN

Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostama konsortio sekä Oulun kaupunki ja Liikelaitos Oulun Tilakeskus ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen allianssisopimuksen monitoimitalon rakentamisesta Oulun Hiukkavaaraan. Hankkeen kokonaisarvo on noin 20,5 miljoonaa euroa, josta Lemminkäisen osuus on noin 14,3 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa keväällä 2016, ja monitoimitalo otetaan käyttöön loppukesästä 2017.

Hiukkavaaran monitoimitaloon rakennetaan tilat päiväkodille, noin 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Talon laajuus on noin 11 600 bruttoneliömetriä. Allianssin tavoitteena on toteuttaa monitoimitalo kustannustehokkaasti huomioiden rakennuksen elinkaari. Allianssissa osapuolet tekevät päätökset yhdessä ja mahdolliset riskit ja hyödyt jaetaan niiden kesken.

”Allianssimallin tehokkuus on näkynyt selvästi jo suunnitteluvaiheessa. Olemme käyneet hankkeen yhdessä läpi vaihe vaiheelta ja hyödyntäneet mallintamista, minkä tuloksena allianssiorganisaatiolla on nyt tarkka, yhteinen näkemys ja toteutussuunnitelma hankkeen läpiviemiseen”, kertoo Suomen talonrakentamisen liiketoimintasegmentin johtaja Pauli Mäkelä Lemminkäiseltä.

Oulun Tilakeskus järjesti 2014 monitoimikeskuksen rakentamisesta toteutuskilpailun, jossa tärkeänä arviointikriteerinä pidettiin yhteistyökyvykkyyttä.

”Tähänastisen allianssiyhteistyön perusteella uskomme, että talolle asettamamme tavoitteet saavutetaan, myös yhteisöllisyyden ja avoimen oppimisympäristön osalta”, sanoo Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen.

Lemminkäinen kertoi hankkeen kehitysvaiheen sopimuksesta 12.6.2015.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Pauli Mäkelä
liiketoimintasegmentin johtaja, Suomen talonrakentaminen
Puh. 02071 53426
pauli.makela@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yli 5 000 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi