Lemminkäiselle valtion päällystysurakoita Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa

LEMMINKÄINEN OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 29.4.2015 KLO 8.10 LEMMINKÄISELLE VALTION PÄÄLLYSTYSURAKOITA SUOMESSA, SKANDINAVIASSA JA BALTIAN MAISSA Lemminkäinen on voittanut alkuvuodesta tämän vuoden valtiollisia päällystystöitä yhteensä noin 160 miljoonan euron arvosta Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa. Suomessa Lemminkäisen voittamien valtion päällystysurakoiden arvo on yhteensä 45 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin puolta jaossa olleista päällystystöistä. Norjas

LEMMINKÄINEN OYJ                SIJOITTAJAUUTINEN     29.4.2015 KLO 8.10

 

LEMMINKÄISELLE VALTION PÄÄLLYSTYSURAKOITA SUOMESSA, SKANDINAVIASSA JA BALTIAN MAISSA

Lemminkäinen on voittanut alkuvuodesta tämän vuoden valtiollisia päällystystöitä yhteensä noin 160 miljoonan euron arvosta Suomessa, Skandinaviassa ja Baltian maissa.

Suomessa Lemminkäisen voittamien valtion päällystysurakoiden arvo on yhteensä 45 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin puolta jaossa olleista päällystystöistä. Norjassa Lemminkäinen voitti valtion päällystysurakoita 72 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa noin kolmasosaa jaossa olleista päällystystöistä. Ruotsissa Lemminkäisen voittamien valtion päällystysurakoiden arvo on yli 20 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 15 prosenttia jaossa olleista päällystystöistä.

Lemminkäisen alkuvuodesta voittamien valtiollisten päällystysurakoiden osuus kasvoi verrattuna viime vuoteen Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Tanskassa Lemminkäinen voitti valtion päällystysurakoita yli 12,5 miljoonan euron arvosta. Suurin urakka on Herningin ja Holstebron välillä kulkevan moottoritien kahden ensimmäisen vaiheen päällystystyöt. Työt ajoittuvat vuosille 2015–2017.

Baltian maissa Lemminkäisen voittamien valtion päällystysurakoiden arvo on yhteensä 11 miljoonaa euroa. Virossa urakoihin sisältyy suurimpien teiden rakennus- ja päällystystöitä. Latviassa päällystystyöt keskittyvät A2-tielle, joka kulkee Riikasta Viron rajalle. Liettuassa päällystystyöt sijoittuvat Vilnan ja Klaipedan kaupunkien alueille.

   

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:
Robert Blumberg
Liiketoimintasegmentin johtaja, päällystys
Puh. 040 839 7408
robert.blumberg@lemminkainen.com

 

Katri Sundström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi