Lemminkäinen mukaan Oulun Hiukkavaaran monitoimitalon allianssihankkeeseen

LEMMINKÄINEN OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.6.2015 KLO 15.00 LEMMINKÄINEN MUKAAN OULUN HIUKKAVAARAN MONITOIMITALON ALLIANSSIHANKKEESEEN Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostama konsortio sekä Oulun kaupunki ja Oulun Tilakeskus ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen monitoimitalon rakentamisesta Oulun Hiukkavaaraan. Hankkeen kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Lemminkäisen osuus tarkentuu toteutu

LEMMINKÄINEN OYJ  LEHDISTÖTIEDOTE  12.6.2015 KLO 15.00

LEMMINKÄINEN MUKAAN OULUN HIUKKAVAARAN MONITOIMITALON ALLIANSSIHANKKEESEEN

Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostama konsortio sekä Oulun kaupunki ja Oulun Tilakeskus ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen monitoimitalon rakentamisesta Oulun Hiukkavaaraan. Hankkeen kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Lemminkäisen osuus tarkentuu toteutusvaiheen sopimuksessa. Kehitysvaihe jatkuu vuoden 2015 loppuun, minkä jälkeen tehdään toteutusvaiheen allianssisopimus. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2016 ja monitoimitalo ottaa käyttöön loppukesästä 2017.

Hiukkavaaran monitoimitaloon rakennetaan tilat päiväkodille, noin 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Suunniteltu laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Allianssin tavoitteena on toteuttaa monitoimitalo kustannustehokkaasti huomioiden rakennuksen elinkaari. Allianssissa osapuolet tekevät päätökset yhdessä ja mahdolliset riskit ja hyödyt jaetaan niiden kesken.

”Kehitysvaiheen työpajoissa ovat mukana kaikki osapuolet loppukäyttäjien edustajia myöten. Näin varmistamme, että tilat palvelevat valmistuttuaan niin oppilaiden kuin opettajien tarpeita”, kertoo Lemminkäisen aluejohtaja Marko Palonen.

Oulun Tilakeskus järjesti syksyllä 2014 toteutuskilpailun monitoimikeskuksen rakentamisesta. Tavoitteena oli löytää tilojen käytön ja piha-alueen osalta monipuolinen, innovatiivinen ja tehokas ratkaisu. Lisäksi tärkeänä arviointikriteerinä pidettiin yhteistyökyvykkyyttä.

Lemminkäisen, Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen, WSP Finlandin, Sweco Talotekniikan ja Are Talotekniikan muodostaman konsortion ehdotus "Polku" vakuutti joustavuudella ja uudenlaisella näkökulmalla.

” "Polku" ehdotuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti monitoimitilan vaatima toimivuus, joustavuus ja viihtyvyys. Se onnistuu kokonaisuutena yhdistämään yhteisöllisen monitoimitalon ja uudenlaisen avoimen oppimisympäristön tavoitteet”, kertoo Oulun Tilakeskuksen johtaja Jouko Leskinen.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

 

LISÄTIETOJA:

Aluejohtaja Marko Palonen
Suomen talonrakentaminen -liiketoimintasegmentti
Puh. 02071 58612
marko.palonen@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Oulun seudun tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi