Oskari Vilamon rahaston palkinto Matti Alahuhdalle

OSKARI VILAMON RAHASTO TIEDOTE 11.11.2014 klo 12 OSKARI VILAMON RAHASTON PALKINTO HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA MATTI ALAHUHDALLE Liikesivistysrahastoon kuuluva, rakentamisen korkeampaa tutkimusta tukeva Oskari Vilamon rahasto myöntää vuosittain rahaston tunnustuspalkinnon alan merkittävälle vaikuttajalle. Rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5.000 euroa, on myönnetty hallituksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Matti Alahuhdalle. Matti Alahuhta (s. 1952) valmistu

OSKARI VILAMON RAHASTO      TIEDOTE    11.11.2014 klo 12

    

OSKARI VILAMON RAHASTON PALKINTO HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA MATTI ALAHUHDALLE 

Liikesivistysrahastoon kuuluva, rakentamisen korkeampaa tutkimusta tukeva Oskari Vilamon rahasto myöntää vuosittain rahaston tunnustuspalkinnon alan merkittävälle vaikuttajalle. Rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5.000 euroa, on myönnetty hallituksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Matti Alahuhdalle.

Matti Alahuhta (s. 1952) valmistui diplomi-insinööriksi 1976 ja väitteli tohtoriksi 1990 Teknillisessä korkeakoulussa. Alahuhta toimi KONE Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2005 vuoteen 2014. Ennen sitä hän oli 26 vuotta Nokian palveluksessa, joista viimeiset 12 vuotta Nokian johtokunnan jäsenenä.

Tällä hetkellä Matti Alahuhta toimii hallituksen puheenjohtajana DevCo Partners Oy:ssä, Outotec Oyj:ssä ja Aalto Korkeakoulusäätiössä sekä varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Lisäksi hän on KONE Oyj:n, UPM:n, ABB:n ja Volvo Ab:n hallituksen jäsen. Hänen kiinnostuksensa strategiseen ajatteluun ja johtamiseen johti vuonna 1990 väitöskirjaan aiheesta ”Global growth strategies for high technology challengers”.
 

Opinnäytepalkinnot kolmelle väitöskirjalle ja kahdeksalle diplomityölle 

Oskari Vilamon rahasto palkitsee tunnustuspalkinnon lisäksi vuosittain korkeakoulujen professorien esityksistä rakennusalan parhaat edellisenä vuonna valmistuneet opinnäytteet. Rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekn. tri Fahim Al-Neshawylle, tekn. tri Antero Kukolle ja tekn. tri Kristo Melalle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3.500 euroa.

Fahim Al-Neshawyn väitöskirja ”Computerised prediction of the deterioration of concrete building facades caused by moisture and changes in temperature” (”Kosteuden ja lämpötilanmuutosten aiheuttaman betonijulkisivujen turmeltumisen tietokonepohjainen ennustaminen”) kohdistuu talonrakennustekniikan ja siinä erityisesti kosteuteen ja lämpötilaan liittyviin ongelmiin. Työssä on kehitetty seuranta- ja ennakointimittausjärjestelmä (RHT-MAPS), johon kuuluu useita kosteus- ja lämpötilanantureita, joiden mittaustiedot kerätään ja analysoidaan. Tulosten avulla saadaan merkittävää hyötyä esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamisen laadunvarmistuksessa. 

Antero Kukko kehitti väitöstutkimuksessaan ”Mobile Laser Scanning – System Development, Performance and Applications” (”Liikkuva laserkeilaus – Järjestelmäkehitys, suorituskyky ja sovellukset”) liikkuvia laserkeilausjärjestelmiä. Laserkeilaus on mittaustekniikka, jota käytetään maaston topografian, kasvillisuuden, rakennettujen alueiden, infrastruktuurin, jään ja muiden kohteiden kartoitukseen. Tekniikan soveltaminen liikkuvalle alustalle on lupaava menetelmä monimuotoisten ympäristöjen tehokkaaseen kolmiulotteiseen mittaamiseen ja mallinnustiedon tuottamiseen paikkatietopalveluihin, jotka edellyttävät tiedon nopeaa hankintaa ja ajantasaisuutta.

Kristo Mela on kehittänyt väitöstyössään ”Mixed Variable Formulations for Truss Topology Optimization” (”Sekalukuformulointeja ristikoiden topologian optimointiin”) rakennusten ristikkorakenteiden optimointimalleja, jotka mahdollistavat edullisten rakenteiden löytämisen nopeasti. Matemaattinen optimointiteoria tarjoaa työkalun suunnittelijalle taloudellisimman ratkaisun löytämiseksi annetussa ajassa. Optimointia soveltamalla suunnitteluprosessi voidaan automatisoida, kun eri rakennevaihtoehtoja ei tarvitse kokeilla yksi kerrallaan. Näin saadaan edullisempia rakenteita lyhyemmässä ajassa.

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Kersti Haahdille, arkkitehti Anna-Mikaela Kailalle, dipl.ins. Panu Laurellille, dipl.ins Jarkko Luntalle, dipl.ins. Elina Maneliukselle, dipl.ins. Lauri Metsovuorelle, dipl.ins. Eero Valtoselle sekä arkkitehti Tero Wémanille. Diplomityöpalkinto on määrältään 2.000 euroa.
   

Oskari Vilamon rahasto - rakennusalan kehittäjä

Liikesivistysrahastoon kuuluvan, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Lemminkäinen perusti rahaston vuonna 1985. Oskari Vilamon rahasto on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon vuodesta 1986, tänä vuonna 29. kerran. Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien. Yhteensä rahasto on palkinnut 44 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 99 diplomityötä tämän vuoden palkinnot mukaan lukien.

 

LISÄTIETOJA:

OSKARI VILAMON RAHASTO
Asiamies Matti Aalto
Puh. 0400 408 173
matti.aalto@oskarivilamo.fi                  
www.lemminkainen.fi/oskarivilamo
www.lsr.fi