Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäyntien käsittely alkaa hovioikeudessa

LEMMINKÄINEN OYJ     VERKKOTIEDOTE     2.3.2015 KLO 8.00

ASFALTTIALAN VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNTIEN KÄSITTELY ALKAA HOVIOIKEUDESSA

Asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien suullinen pääkäsittely Helsingin hovioikeudessa alkaa maaliskuun 2. päivä 2015.

Lemminkäinen on valittanut hovioikeuteen kaikista niistä 35 Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Yhtiön näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset.

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Päätöksen mukaisesti Lemminkäinen kirjasi kuluksi noin 66 milj. euroa vuoden 2013 tulokseen. Tästä noin 60 milj. euroa koostui Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista, Lemminkäisen osuudesta sille ja muille asfalttialan yrityksille
yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista sekä korvauksiin liittyvistä koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tämän summan yhtiö maksoi tammikuussa 2014.

Myös 22 kuntaa ja Suomen valtio ovat valittaneet käräjäoikeuden päätöksistä.

Lisätietoja: http://www.lemminkainen.fi/Sijoittajat/Lemminkainen_sijoituskohteena/Asfalttikartelliasia

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä