ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVÄT VAHINGONKORVAUKSET: LEMMINKÄINEN SOPINUT SUOMEN VALTION KANSSA

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          13.1.2017 KLO 11.15

ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVÄT VAHINGONKORVAUKSET: LEMMINKÄINEN SOPINUT SUOMEN VALTION KANSSA

Lemminkäinen ja Suomen valtio ovat sopineet asfalttikartellin vahingonkorvauskiistan ja peruuttavat korkeimmalle oikeudelle jättämänsä valitushakemuksensa ja valituksensa. Näin ollen Helsingin hovioikeuden 20.10.2016 antama päätös jää osapuolten välille lopulliseksi.

Sovinnon taustalla on osapuolten halu päättää pitkään jatkunut oikeudenkäynti ja välttää lisäkustannukset. Sovintosopimuksessa ei oteta kantaa mahdollisen korvausperusteen olemassaoloon. Suomen valtion vahingonkorvausvaatimus pääomamäärältään oli yli 56 miljoonaa euroa.

Korkeimmassa oikeudessa on Lemminkäisen osalta edelleen vireillä muut Lemminkäisen jättämät 13 valituslupahakemusta sekä 19 kunnan valituslupahakemukset koskien Helsingin hovioikeuden 20.10.2016 antamia päätöksiä. Lemminkäinen tiedotti valituslupahakemuksistaan 19.12.2016.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 

Liitteet