Noora Forsténin omistus laskenut 9,5 prosenttiin Lemminkäinen Oyj:ssä

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.8.2014 KLO 15.30 NOORA FORSTÉNIN OMISTUS LASKENUT 9,5 PROSENTTIIN LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ Lemminkäinen Oyj on 22.8.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Noora Forsténin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on vähentynyt 1 966 073 osakkeesta eli 10,6 prosentista yhtiön osakkeista 1 866 073 osakkeeseen eli 9,5 prosenttiin yhtiön osakkeista ja alittan

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.8.2014 KLO 15.30

 

NOORA FORSTÉNIN OMISTUS LASKENUT 9,5 PROSENTTIIN LEMMINKÄINEN OYJ:SSÄ


Lemminkäinen Oyj on 22.8.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen Lemminkäinen Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Noora Forsténin omistus Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on vähentynyt 1 966 073 osakkeesta eli 10,6 prosentista yhtiön osakkeista 1 866 073 osakkeeseen eli 9,5 prosenttiin yhtiön osakkeista ja alittanut 10 prosenttia Lemminkäinen Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Lemminkäinen Oyj:llä on yhteensä 19 650 176 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

 

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström

Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com
 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

 

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi