Lemminkäinen allekirjoitti Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan sopimuksen

LEMMINKÄINEN OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 4.10.2013 KLO 9.30 LEMMINKÄINEN ALLEKIRJOITTI TAMPEREEN RANTATUNNELIN ALLIANSSIURAKAN SOPIMUKSEN Lemminkäinen on allekirjoittanut Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan toteutusvaiheen sopimuksen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Lemminkäisen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio & Riekkola Oy:n muodostama ryhmittymä. Tilaajana hankkeessa toimii Tampereen kaupunki, joka on valtuuttanut Liikenneviraston toimimaan hankkeen ajan tilaajan edu

LEMMINKÄINEN OYJ        SIJOITTAJAUUTINEN          4.10.2013 KLO 9.30

LEMMINKÄINEN ALLEKIRJOITTI TAMPEREEN RANTATUNNELIN ALLIANSSIURAKAN SOPIMUKSEN

Lemminkäinen on allekirjoittanut Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan toteutusvaiheen sopimuksen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Lemminkäisen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio & Riekkola Oy:n muodostama ryhmittymä. Tilaajana hankkeessa toimii Tampereen kaupunki, joka on valtuuttanut Liikenneviraston toimimaan hankkeen ajan tilaajan edustajana. Hankkeen tavoitekustannus on 180,3 miljoonaa euroa, joka pitää sisällään kehitysvaiheen kustannukset. Työt alkavat lokakuussa ja päättyvät vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hanke sisältää varsinaisen 2,3 kilometrin tunnelin rakentamisen lisäksi siihen liittyvät Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät tie- ja katujärjestelyineen. Tampereen Rantaväylän linjaaminen tunneliin Santalahden ja Naistenlahden välillä edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä sekä valtatie 12:n liikenteellistä toimivuutta.

Urakka toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolet, urakoitsija ja suunnittelijat solmivat yhteisen sopimuksen hankkeen tavoitekustannuksesta, muista avaintulostavoitteista sekä riskienjaosta.

Toteutusvaiheen sopimuksen allekirjoittivat Liikenneviraston puolesta osastonjohtaja Pekka Petäjäniemi ja projektipäällikkö Mauri Mäkiaho, Tampereen kaupungin puolesta konsernijohtaja Kari Kankaala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio, Lemminkäisen puolesta infrarakentamisen toimialajohtaja Harri Kailasalo, Saanio & Riekkola Oy:n puolesta toimitusjohtaja Reijo Riekkola ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n puolesta toimitusjohtaja Heikki Käkönen.

Lemminkäisen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio & Riekkola Oy:n muodostama ryhmittymä valittiin valtatie 12 Tampereen Rantatunnelin allianssikumppaniksi kesäkuussa 2012. Noin vuoden kestäneessä ensimmäisessä vaiheessa laadittiin hankkeen toteutussuunnitelma ja määritettiin toteuttamisen tavoitekustannus sekä hankkeen avaintulostavoitteet. Kehitysvaiheessa tiesuunnitelmaa kehitettiin kaikkien allianssiosapuolten yhteistyönä ja tehdyillä innovaatioilla onnistuttiin saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä.

"Tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteisellä tiimillä pystyimme luomaan merkittäviä kustannussäästöjä suunnitteluratkaisuja ja työsuunnitelmaa kehittämällä. Näemme allianssin tyyppiset yhteistoimintamallit loistavana mahdollisuutena saada rakennusalan tuottavuus kehittymään. Hankkeella tulee olemaan myös merkittävä työllisyysvaikutus alueella", kertoo Lemminkäisen toimialajohtaja Harri Kailasalo.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Harri Kailasalo
Infrarakentamisen toimialajohtaja
Puh. 02071 53394
harri.kailasalo@lemminkainen.com

LIITE: Havainnekuva Rantatunnelista Lielahden suuntaan

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 8 200 ammattilaista. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi