Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit: Lemminkäinen maksamaan korvauksia pääomamäärältään enintään 34 miljoonaa euroa

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.11.2013 KLO 10.00 ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVÄT VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNNIT: LEMMINKÄINEN MAKSAMAAN KORVAUKSIA PÄÄOMAMÄÄRÄLTÄÄN ENINTÄÄN 34 MILJOONAA EUROA Helsingin käräjäoikeus on 28.11.2013 antanut päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Niiden 26 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli ainoa vastaaja, Lemminkäinen on määrätty maksamaan 25 kantajalle korvauksia pääomamäärältään yhteensä noin 15

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE                  28.11.2013 KLO 10.00

ASFALTTIKARTELLIIN LIITTYVÄT VAHINGONKORVAUSOIKEUDENKÄYNNIT: LEMMINKÄINEN MAKSAMAAN KORVAUKSIA PÄÄOMAMÄÄRÄLTÄÄN ENINTÄÄN 34 MILJOONAA EUROA

Helsingin käräjäoikeus on 28.11.2013 antanut päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.

Niiden 26 kanteen osalta, joissa Lemminkäinen oli ainoa vastaaja, Lemminkäinen on määrätty maksamaan 25 kantajalle korvauksia pääomamäärältään yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

Lisäksi käräjäoikeus antoi päätökset 13 muun kanteen osalta, joissa vastaajina oli Lemminkäisen lisäksi muita asfalttialan yrityksiä. Näiden kanteiden osalta käräjäoikeus määräsi vastaajat maksamaan 10 kantajalle korvauksia pääomamäärältään yhteensä noin 19 miljoonaa euroa. Näiden kanteiden osalta Lemminkäisen maksuvelvollisuus on osittain yhteisvastuullista muiden vastaajien kanssa.

Vastaajat määrättiin maksamaan myös korkoja ja oikeudenkäyntikuluja 35 kantajalle yhteensä noin 20-30 miljoonaa euroa. Lemminkäisen maksuvelvollisuus korkojen ja oikeudenkäyntikulujen osalta on osittain yhteisvastuullista muiden vastaajien kanssa.

Valtion ja kolmen kunnan kanteet Lemminkäistä vastaan hylättiin kokonaan.

Lemminkäinen tarkentaa myöhemmin sen summan, mikä on käräjäoikeuden päätösten mukaan Lemminkäisen osuus korvausten kokonaismäärästä (pääomat, korot ja oikeudenkäyntikulut). Tästä aiheutuvat kulut Lemminkäinen kirjaa viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa.

"Olemme pettyneitä käräjäoikeuden päätöksiin niiltä osin, kun kanteet hyväksyttiin. Olimme kuitenkin varautuneet tähän lopputulokseen. Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt ja kassavarat kattavat nyt määrätyt vahingonkorvaukset. Liiketoimintamme ja yhtiön kehittäminen jatkuvat kuten tähänkin asti", toteaa toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäiseltä.

Lemminkäinen on lähtökohtaisesti pitänyt vahingonkorvauksia perusteettomina. Yhtiö tutustuu huolellisesti käräjäoikeuden päätöksiin. Tämän jälkeen yhtiö päättää, onko ratkaisuihin syytä hakea muutosta hovioikeudelta. Lemminkäisellä on vähintään 30 päivää aikaa tehdä mahdollinen valitus Helsingin hovioikeuteen. Yhtiö tiedottaa erikseen päätöksestään, kun se on tehty. 

Korkein hallinto-oikeus määräsi vuonna 2009 seitsemälle kotimaiselle asfalttialan yritykselle (Lemminkäinen, Valtatie, Skanska Asfaltti, NCC/Interasfaltti, Rudus Asfaltti, SA-Capital ja Super Asfaltti) kilpailulainsäädännön rikkomuksista seuraamusmaksun. Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu oli 68 miljoonaa euroa.

Kunnat ja valtio ovat katsoneet, että kilpailun rajoittaminen nosti asfalttialan hintatasoa vuosina 1994–2002 ja aiheutti niille vahinkoa. Vahingonkorvausoikeudenkäyntien pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa alkoi syyskuussa 2012 ja päättyi huhtikuussa 2013. Lemminkäisen osalta ratkaistavana oli 38 kunnan ja Suomen valtion kanteet, joiden pääomamäärä oli yhteensä 121 milj. euroa.

Käräjäoikeuden nyt ratkaisemien kanteiden lisäksi Helsingin käräjäoikeudessa odottaa pääkäsittelyn alkamista 14 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yhtiöitä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki
puh. 02071 53263
timo.kohtamaki@lemminkainen.com

Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman
puh. 02071 53515
robert.ohman@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 8 200 ammattilaista. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi