Tavoitteena on nolla tapaturmaa

LEMMINKÄINEN OYJ VERKKOTIEDOTE 11.12.2012

TAVOITTEENA ON NOLLA TAPATURMAA

Lemminkäinen on sitoutunut Rakennusteollisuus RT ry:n yhteisiin työturvallisuusperiaatteisiin. Tavoitteena on vauhdittaa alan etenemistä kohti Nolla tapaturmaa -päämäärää. Lisäksi kaikilla työmailla otetaan käyttöön työturvallisuuteen paneutuvat viikkopalaverit.

Allekirjoittamassaan sitoumuksessa Lemminkäinen lupaa, että:

- Tapaturmaton työmaa/tehdas on meille kunnia-asia
- Tavoitteenamme on, että tapaturmat vähenevät 30 prosenttia joka vuosi
- Parannamme työturvallisuutta järjestelmällisesti
- Tutkimme kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet
- Käytössämme on tarvittavat resurssit työturvallisuusasioiden hoitoon
- Tilastoimme ja ilmoitamme tapaturmat yhteisen ohjeistuksen mukaisesti

Lemminkäinen edellyttää jatkossa myös sopimuskumppaneiltaan näihin tavoitteisiin sitoutumista. Yritys suositteleekin kaikille aliurakoitsijoilleen, että he käyvät allekirjoittamassa sitoumuksen Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla www.rakennusteollisuus.fi.

"Vauhdittaaksemme edelleen positiivista kehitystä työturvallisuuden parantamiseksi otimme joulukuun alusta kaikilla Lemminkäisen työmailla käyttöön säännölliset työntekijöiden viikkopalaverit", Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki kertoo. "Viikkopalavereihin osallistuvat työntekijät ja aliurakoitsijat yhdessä työryhmittäin/työmaittain. Laajennamme käytännön vuoden 2013 alusta alkaen koskemaan myös kaikkia ulkomaisia työmaitamme."

Kohtamäki kertoo, että viikkopalavereiden tarkoitus on aktivoida kaikki ottamaan vastuuta turvallisesta työympäristöstä sekä kerätä jokaiselta työmaalla työskentelevältä kehitysideoita työturvallisuuteen.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Johanna Aarnio
Puh. 02071 53265
johanna.aarnio@lemminkainen.com