Lemminkäisen tilinpäätöstiedote 2011

LEMMINKÄINEN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2012 KLO 8.00 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011: Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi Keskeistä loka-joulukuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: Viimeisellä neljänneksellä tuloutui odotetusti paljon omaperusteista asuntotuotantoa - Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 31 prosenttia ja oli 659,0 milj. euroa (503,6). - Kansainvälisen liiketoiminnan määrä kasvoi 82 pro

LEMMINKÄINEN OYJ                 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                       9.2.2012 KLO 8.00


LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011: Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi 

Keskeistä loka-joulukuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: Viimeisellä neljänneksellä tuloutui odotetusti paljon omaperusteista asuntotuotantoa

- Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 31 prosenttia ja oli 659,0 milj. euroa (503,6).
- Kansainvälisen liiketoiminnan määrä kasvoi 82 prosenttia ja oli 231,2 milj. euroa (127,0).
- Tilauskanta kasvoi 14 prosenttia ja oli vuoden 2011 lopussa 1 400,4 milj. euroa (1 226,4).
- Liikevoitto parani ja oli 9,2 milj. euroa (5,3). Liikevoittoprosentti oli 1,4 % (1,1).
- Tulos ennen veroja parani ja oli 3,0 milj. euroa (0,1).
- Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,14).

Keskeistä vuonna 2011 verrattuna edellisvuoteen: Tulos parani merkittävästi, etenkin infrarakentamisessa vuosi oli erinomainen

- Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 2 274,1 milj. euroa (1 829,6).
- Kansainvälisen liiketoiminnan määrä kasvoi 44 prosenttia ja oli 780,3 milj. euroa (543,5).
- Liikevoitto kasvoi ja oli 53,5 milj. euroa (29,6). Liikevoittoprosentti oli 2,4 % (1,6).
- Tulos ennen veroja yli nelinkertaistui ja oli 34,6 milj. euroa (7,6).
- Osakekohtainen tulos oli 1,77 euroa (0,02).
- Tilikauden taseen loppusumma oli 1 242,8 milj. euroa (1 062,0) ja korollinen nettovelka 401,2 milj. euroa (349,2).
- Hallituksen esitys osingosta 0,50 euroa osakkeelta (0,50).
- Vuoden 2011 liikevoitto ja tulos ennen veroja eivät sisällä kattoliiketoiminnan myynnin vaikutusta 15,3 milj. euroa
- Vuoden 2011 tulosta parantaa Mesta Industri AS:n yrityskaupassa syntynyt negatiivinen liikearvo 11,0 milj. euroa

Avainluvut, IFRS,
milj. euroa
10-12/
2011
10-12/
2010
Muutos 1-12/
2011
1-12/
2010
Muutos
Liikevaihto 659,0 503,6 31 % 2 274,1 1 829,6 24 %
-josta kansainvälistä toimintaa 231,2 127,0 82 % 780,3 543,5 44 %
Liikevoitto 9,2 5,3 74 % 53,5 29,6 81 %
Liikevoitto-% 1,4 1,1   2,4 1,6  
Tulos ennen veroja 3,0 0,1   34,6 7,6 yli 100 %
Tulos lopetetuista toiminnoista   -0,5   11,3 -0,6  
Tilikauden tulos -0,1 -1,9   35,6 1,2 yli 100 %
Osakekohtainen tulos,
euroa
-0,03 -0,14 79 % 1,77 0,02 yli 100 %
Liiketoiminnan rahavirta -20,8 45,1   -7,1 -37,2 81 %

 

Avainluvut, milj. euroa 31.12.2011 31.12.2010 Muutos
Tilauskanta 1 400,4 1 226,4 14 %
-         josta myymätön osuus 206,3 135,3 53 %
-         josta kansainvälistä toimintaa 482,5 294,3 64 %
Taseen loppusumma 1 242,8 1 062,0 17 %
Korollinen nettovelka 401,2 349,2 15 %
Omavaraisuusaste, % 30,8 35,0  
Nettovelkaantumisaste, % 114,5 105,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 7,0  

 

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki:

Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki on tyytyväinen viime vuonna aikaansaatuun käänteeseen: "Liikevaihtomme, tuloksemme ja tilauskantamme kasvoivat, mikä kertoo kilpailukykymme parantumisesta. Viime vuonna kehitimme tuotannon tehokkuutta ja hankintatoimintaa sekä aloitimme 50 miljoonan euron tehostamisohjelman. Tuloksia saimme jo nyt, vaikka täysimääräisesti hyödyt tulevat näkyviin vasta tulevina vuosina."

Selvimmin kilpailukyvyn kehittyminen näkyi Lemminkäisen infrarakentamisessa, jossa perinteisen asfaltti- ja kiviainestoiminnan rinnalle ovat nousseet vahvat erikoisosaamisen alueet kallio- ja pohjarakentamisessa. "Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta infrarakentaminen paransi tulostaan merkittävästi. Varsinkin Tanskan ja Norjan liiketoiminnoissa oli vahva vuosi", Kohtamäki toteaa. "Myös asuntokauppa kävi tasaisesti koko vuoden, ja tulos oli hyvä."

Vuonna 2012 Lemminkäisen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja taseen vahvistaminen. "Siirrämme liiketoiminnan painopistettä paremmin kannattaviin segmentteihin - esimerkiksi omaperustaiseen asuntorakentamiseen Suomessa ja Pietarissa. Vahvistamme myös talotekniikan huolto- ja ylläpitopalveluita. Heikommissa liiketoiminnoissa etsimme ratkaisuja toiminnan tehostamiseen ja kustannusten karsimiseen. Tasetta vahvistaaksemme olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan ja optimointiin. Tavoitteenamme on vapauttaa nettokäyttöpääomaa noin 100 miljoonaa euroa vuoden 2013 loppuun mennessä", Kohtamäki linjaa.

Ohjeistuksen toteutuminen vuonna 2011:

Lemminkäinen arvioi vuoden 2010 lopussa, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010. Yhtiö piti ohjeistuksensa muuttumattomana koko vuoden. Vuonna 2011 Lemminkäisen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja tulos ennen veroja lähes viisinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Ohjeistus vuodelle 2012:

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. Lemminkäisen arvio liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä perustuu yhtiön edellisvuotta parempaan tilauskantaan ja tilauskannan katekantaan.  Oletuksena myös on, että markkinatilanne ei merkittävästi heikkene vuoden 2011 lopusta.

Markkinanäkymät:

Suomessa rakentamisen kokonaismäärän vuonna 2012 arvioidaan pysyvän vuoden 2011 tasolla. Alan yritysten työkanta on vuoteen 2012 lähdettäessä kohtuullisen hyvä. Epävarmat talousnäkymät saattavat jarruttaa uusien hankkeiden käynnistymistä. Alueelliset erot korostuvat ja rakentamisen arvioidaan olevan vilkkaampaa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa kuin muualla maassa.  Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa infrarakentamisen määrän ennustetaan kasvavan noin 3-8 prosenttia vuonna 2012. Pietarissa uusien asuntojen tarve on edelleen suuri.

Tiedotustilaisuus 

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään torstaina 9. helmikuuta klo 14.00 Lemminkäisen pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki. Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Tilinpäätöstiedotetta koskeva esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi.

Varsinainen yhtiökokous 2012

Lemminkäinen Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidetään aiemmin ilmoitetusta suunnitellusta ajankohdasta poiketen maanantaina 2.4.2012 klo 14:00. Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisää tietoa Lemminkäisen yhtiökokouksesta ja siihen ilmoittautumisesta on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi

Vuoden 2012 taloudelliset tiedotteet

Lemminkäinen Oyj julkistaa vuoden 2012 aikana tilinpäätöstiedotteen ja kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

9.2.2012 - Tilinpäätöstiedote 2011
3.5.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2012
2.8.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2012
1.11.2012 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2012

Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2011 löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Timo Kohtamäki, toimitusjohtaja, puh. 02071 53263
Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 02071 53515
Katri Sundström, sijoittajasuhteet, puh. 02071 54813

LIITTEET:
Tilinpäätöstiedote 2011
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja kansainväliset toiminnot. Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 400 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi